Eilakaisla auttaa työnhakijoita löytämään työtä ja työnantajia sopivia tekijöitä. Henkilöstöpalvelualan toimijana meillä on monia muita aloja suurempi vaikutus siihen, kuinka vastuullisesti työnhakijoita ja -tekijöitä kohdellaan, sillä kymmenet tuhannet ihmiset hakevat kauttamme töitä vuosittain. Vastuu on suuri ja siksi toimien tulee olla sen mukaisia. 

Rakensimme hiljattain vastuullisuusraportin ja -ohjelman. Näiden pohjalta, kuten on itseasiassa jo 50 vuotta ollut, toimintamme kulmakiviä on olla vastuullinen työnantaja, vastuullinen rekrytoija sekä vastuullinen yhteiskunnallinen toimija. Seuraavaksi on varmasti syytä konkretisoida, mitä nämä meille tarkoittavat. 

Henkilöstövuokraus on laadukkaasti toteutettuna hyvin vastuullista 

Vuokratyöllä madallamme työnantajien kynnystä palkata uusia työntekijöitä hetkissä, jolloin palkkaaminen tuntuu riskialttiilta, mutta tekijöitä tarvitaan. Tässä yhtälössä tehtävämme on huolehtia, että vuokratyöntekijämme ovat tasavertaisia tiimin jäseniä, joiden palkkaus on samalla viivalla muun tiimin kanssa ja joiden työhyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin panostetaan yhtäläisesti. Kun nämä kriteerit täyttyvät, kaikki voittavat – työnantajat palkkaavat ja työnhakijat työllistyvät useammin. 

Yhdenvertainen rekrytointi on lähtökohta terveelle työelämälle 

Yksi tavoitteistamme on edistää koko potentiaalisen osaamisen hyödyntämistä työelämässä. 50 vuotta sitten se tarkoitti mm. kotiäitien työssäkäynnin mahdollistamista vuokratyön kautta, tänä päivänä laajemmin syrjimätöntä tapaa rekrytoida. Olemme panostaneet entistä enemmän mm. syrjimättömän rekrytoinnin osaamiseen. Avasimme myös anonyymin rekrytoinnin periaattein toimivan Osaajagalleria-työkalun, jonka kautta työnhakijamme voivat tarjota osaamistaan ja tulla löydetyksi haastatteluun asti anonyymisti. 

Juhlavuoden keskiössä ovat ihmiset 

Oikotien Vastuullinen Työnantaja -tutkimus osoittaa meidän pärjäävän alallamme hyvin ja tuloksissamme korostuvat syrjimättömyys, vastuullinen johtaminen sekä hyvinvoinnin tukeminen. Kun kotipesä on kunnossa, voi keskittyä auttamaan muita. 

Lähtiessämme tänä vuonna juhlimaan pyöreitä päätimme nostaa vastuullisuuden vuoden pääteemaksi. Aloitimme kolme hanketta, joilla pyrimme edistämään työelämän ulkopuolelle jääneiden ryhmien palkkausta. Näitä ovat korona-aikana työttömäksi jääneet osaajat, kehitysvammaiset sekä rekrytointiprosesseissa syrjityt hakijat. 

Etsimme jatkuvasti eri alojen osaajia. Etsitkö sinä töitä?

www.eilakaisla.fiVastuullisuus