Johtoryhmä on tähtijoukkue, kun sen keskeiset menestystekijät ovat kunnossa: jokainen johtoryhmäläinen on sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen ja vuorovaikutus ryhmän sisällä toimii!

Johtoryhmien kehittämisen edelläkävijä BoMentis Oy kehittää johtoryhmistä huipputiimejä. Espoolainen perheyritys on valmentanut menestyksekkäästi johtoryhmiä jo yli kahdenkymmen vuoden ajan. Menestysreseptin taustalla on usko räätälöityihin johtoryhmävalmennuksiin valmiiden ohjelmien sijaan.

”Jokainen johtoryhmä on uniikki. Valmennusten vaikuttavuus on parempi, kun yksilölliset tekijät otetaan valmennuksissa huomioon”, kertoo toimitusjohtaja Marjo-Riitta Ristikangas.

”Johtoryhmästä tekee tähtijoukkueen sen kyky käsitellä vaikeitakin asioita rehellisen avoimesti. Asenne ratkaisee.”

Valmennusten tuloksellisuuden taustalla on myös BoMentiksen valmentajien rohkeus haastaa johtoryhmän jäsenten ajattelua ja toimintaa.

”Parhaimmat tulokset ovat syntyneet prosesseista, joissa johtoryhmää on pysäytetty lempeästi, mutta tiukasti tarkastelemaan omaa toimintaansa ja löytämään uusia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Ulkopuolisina coacheina emme ole hymistelemässä, vaan herättelemässä puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä”, sanoo Executive Coach Peter Peitsalo.

”BoMentis räätälöi vaikuttavan valmennuksen ja varmistaa positiivisen kehittymisen”

Todellisen vaikuttavuuden aikaansaaminen johtoryhmässä edellyttää tietoista panostusta yhteistyöhön. Luentojen kautta ei muutoksia tapahdu, vaan tarvitaan yhteistä keskustelua sekä käytännönläheistä treenaamista. ”Johtoryhmissä käydään aivan liian vähän keskustelua yhteisistä tavoitteista ja siitä, miten näihin yhteistyöllä päästään”, lisää Ristikangas.

Yhdessäohjautuvia tähtijoukkueita

Johtoryhmävalmennukset ovat kehittymismatkoja, jossa jokainen johtoryhmäläinen kohdataan yksilönä ja jossa rakennetaan yhdessäohjautuvaa tähtijoukkuetta. ”Valmennukset näkyvät sekä johtoryhmän tuloksentekokyvyssä että työskentelyilmapiirissä”, toteaa Peitsalo.

Yhteisten tavoitteiden selkeytyminen, ryhmän sisäisen palautekulttuurin vahvistuminen sekä suoran kommunikaation parantuminen ovat tavallisia valmennusten tuottamia muutoksia. ”Toimiva joukkue on tehokas ja siihen kuuluminen on energisoivaa”, kiteyttää Ristikangas.

BoMentis rakentaa valmentavaa johtamiskulttuuria kehittämällä johtoryhmistä tähtijoukkueita, esihenkilöistä valmentavia tiimin johtajia sekä kouluttamalla ammatticoacheja.

www.bomentis.fi

BoMentis Coaching House | Valmentavan johtajuuden kylväjäTekoja Suomesta