Vuoden 2021 Tuottava idea -kilpailun valtakunnallisen yrityssarjan voittaja BioSO4 Oy testaa yhdessä Tyrnävän kunnan ja maatalousyrittäjä Heikki Markuksen kanssa erilaisten viljelyravinteiden suodatusta peltojen salaojista ja valumavesistä sekä mahdollisuutta palauttaa ravinteet takaisin viljelijöiden käyttöön. 

BioSO4:n kansainvälisen kaivosteollisuuden vaativiin rikinhallintatarpeisiin kehittämän, katkaravun kuorista jalostetun biopolymeerin sekä kotimaiseen kuituhamppuun perustuvan biohiilen yhdistelmä suodattaa peltojen valumavesistä tehokkaasti kaikki olennaiset jakeet: rikin, typen ja fosforin. 

”Patentoidut passiivisuodattimet ovat osa BioSO4:n tarjoamaa kaivosten rikinhallintaratkaisua. Haastavien kaivosvesien lisäksi suodatinratkaisut soveltuvat myös peltojen matalien ravinnepitoisuuksien talteenottoon”, summaa toimitusjohtaja ja osakas Lasse Moilanen BioSO4 Oy:stä. 

Suodattimen maatalousversiota testataan Euroopan viiteen parhaaseen siemenperuna-alueeseen lukeutuvalla Tyrnävällä, jossa sijaitsee kansainvälisesti ainutlaatuinen alkutuotannon keskittymä. 

”Haluamme jatkuvasti kehittää kuntamme yritysten ja alkutuottajien toimintaympäristöä. Ravinteiden talteenotto valumista ja kierrätys takaisin peltoon mahdollistaisi entistäkin puhtaampaa ja kustannustehokkaampaa viljelyä”, sanoo Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila. 

”Kyseessä on erinomainen esimerkki tulevaisuuden ekologisemmasta taloudesta, jossa on mahdollista samanaikaisesti vähentää sekä vesistöjen ravinnekuormitusta että maataloustoimijoiden lannoitekustannuksia ravinteiden tehokkaan uusiokäytön kautta”, Anttila jatkaa. 

Kaksi BioSO4:n viljelijäkohtaisiin valumiin optimoitua kuution kokoista suodatinta riittää noin 60 hehtaarin perunatilalla koko satokauden valumien tehokkaaseen suodatukseen.

Tulokset erinomaisia 

BioSO4:n passiivisuodatinta myydään kaupallisesti kahdessa eri mittaluokassa. Pienempi on viljelijäkohtaisiin valumiin optimoitu kuution kokoinen suodatin, ja suurempi merikontin kokoinen, 50-60 m3 vettä tunnissa suodattava ratkaisu. Noin 60 hehtaarin perunatilalla pari pientä suodatinta riittää koko satokauden valumien tehokkaaseen suodatukseen. 

”Tulokset suodatinkokeesta olivat erinomaiset. Suodattimesta tuli erittäin puhdasta vettä. Ravinteet ja rikki ovat sitoutuneet suodattimiin syyssateiden salaojitusvesistä odotetusti”, kertoo Moilanen. 

”Vain muutamien tuhansien eurojen hintainen suodatin tarjoaa realistisen ratkaisun viljelijäkohtaisten valumien ja vesistöjen ravinnekuormituksen estämiseen. Vesistöjen suojelussa valumien suodatusta voisi ajatella jopa tuettavan julkisin kannustein”, sanoo Moilanen. 

Tutustu tarkemmin: bioso4.comEdelläkävijät 2021