Hänestä on mielenkiintoista nähdä, kuinka korona on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan potilasturvallisuuteen. 

 

Maiju Welling työskentelee Potilasvakuutuskeskuksessa (PVK) potilasturvallisuuslääkärinä. PVK toimii potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana tuottamalla potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. 

”Sain upean tilaisuuden aloittaa PVK:n ensimmäisenä potilasturvallisuuslääkärinä 4 vuotta sitten. On hienoa olla mukana kehittämässä turvallisempaa hoitoa koko Suomeen”, kertoo Maiju Welling. 

Potilasturvallisuus on asianmukaisen ja oikea-aikaisen terveydenhoidon tuottamista niin, että potilas ei koe tarpeettomia haittoja hoidon seurauksena. Se on keskeinen osa laadukasta terveydenhuoltoa. 

”Parhaimpia keinoja ehkäistä potilasvahinkoja on edistää potilasturvallisuuskulttuuria. Hyvässä potilasturvallisuuskulttuurissa yksilöiden syyttämisen sijaan kehitetään rakenteita ja toimintamalleja, joilla ehkäistään vahinkojen syntymistä tulevaisuudessa”, kertoo Welling. 

PVK tukee terveydenhuollon toimijoita potilasturvallisuuden parantamisessa tarjoamalla aineistoja ja asiantuntemusta potilasvahingoista. Maiju Wellingin työhön kuuluu erityisesti potilasvahinkoja ehkäisevän työn koordinointi. 

”Nautin työni monipuolisuudesta ja merkityksellisyydestä. Potilasturvallisuuden kehittäminen tapahtuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työssäni annan koulutusta potilasturvallisuudesta ja osallistun tutkimustyöhön.” 

Koronaepidemian myötä potilasturvallisuus on noussut keskusteluun uudessa valossa. PVK ratkaisi elokuun loppuun mennessä 77 koronaan liittyvää potilasvahinkoilmoitusta. 

”Kriisitilanne on haastanut terveydenhuoltoa kehittymään, esimerkiksi infektioiden torjunta on parantunut ja etälääketiede sekä muut teknologian mahdollisuudet on valjastettu käyttöön aiempaa tehokkaammin. Eri toimijat ovat yhdistäneet voimiaan ja työskennelleet yhdessä”, summaa Welling. 

Tutustu tarkemmin: www.pvk.fiHyvä terveys