Grano on kulkenut viime aikoina kiinnostavan matkan tuotantoyhtiöstä kokonaisvaltaiseksi palveluyhtiöksi. Tavoitteena on nyt muokata koko toimialaa sekä lunastaa paikka parhaimpana tuloksellisen markkinoinnin kumppanina.

Kimmo Kolari, vt. toimitusjohtaja kuvailee Granoa monialayritykseksi, jossa perinteinen käsityöläisyys kohtaa huipputeknologian. Koko työyhteisöä leimaa hänen mukaansa korkea motivaatio tuottaa kokonaisvaltaisia ja laadukkaita palvelukokemuksia. 

”Granolaisten palveluasenne ja poikkeuksellinen ammattitaito yhdistettynä kulkemaamme muutosmatkaan ovat peruskivemme. Lähden siitä, että Grano voi muuttaa ja tulee muuttamaan koko toimialan”, hän esittää. 

Muutosprosessi tuotantoyhtiöstä palveluyhtiöksi on tapahtunut vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin palveluportfolion rakentamiseen. Tällä hetkellä se kattaa markkinoinnin ulkoistukset ja suunnittelun, kolme ohjelmistotuotetta sekä toimitus- ja asennuspalvelun sekä analytiikan. Seuraavassa vaiheessa toteutettiin toimintalogiikan muutos tuotantotaloudesta asiakastalouteen. 

”Myynnissä ja markkinoinnissa siirryttiin tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin ja organisaatio järjestettiin asiakkaiden ympärille neljään toimialaklusteriin. Kokonaistarjoama palvelumuotoiltiin Grano 360 -kokonaisuudeksi”, Kolari kertoo. 

Juuri nyt yrityksessä on aloitettu muutoksen kolmas vaihe, jossa vahvistetaan kyvykkyyksiä tuottaa jatkuvaluontoisia kokonaispalveluita yli organisaatiorajojen, tarkoituksena ottaa kokonaisvastuu asiakkaan sisäisestä liiketoimintaprosessista. Kolarin mukaan matka ei kuitenkaan lopu tähän. 

”Koen vahvasti, että palveluyhtiö ei ole koskaan valmis, vaan sille on luontaista jatkuva kehittyminen”, hän toteaa. 

Oma organisaatio ja asiakkaat muutoksen takana 

Muutoksen onnistumisessa tärkeää on ollut hyvä johtajuus, ihmisten arvostaminen ja luottamuksen rakentaminen. Jokainen työntekijä halutaan nähdä yksilönä. Myös asiakkaiden organisaatioissa halutaan saada aikaan vastaavaa kehitystä, jossa olemassa oleva potentiaali hyödynnetään maksimaalisesti. 

”Monessa organisaatiossa kysynnän ja sitoutuneisuuden kasvattamisen elintärkeät tehtävät ovat vastatuulessa, erityisesti resurssi- ja kyvykkyysvajeen takia. Meidän tehtävämme on poistaa kuormitus asiakasorganisaation markkinoinnista ja varmistaa sen tuloksellisuus”, Kolari kertoo. Hänen mukaansa asiakkaiden palaute on todiste siitä, että tehdyt muutokset ja uusi Grano 360 -palvelukokonaisuus tuottavat oikeanlaista hyötyä. 

”Jokainen asiakkaiden kanssa käyty dialogi tuntuu saavan asiakkaat muutoksemme puolelle. Monet innostuvat nyt avautuvasta potentiaalista tehdä yhdessä merkityksellisiä juttuja. Samalla näen, että muutoksien myötä meistä tulee markkinoijien tärkein palvelukumppani ja arjen auttaja”, Kolari summaa. w 

Grano on suomalainen monitoimialayhtiö, joka toteuttaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan myyntiä, brändiä ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja digistä printtiin. 

Arjen auttaja – muutoksen mahdollistaja 

www.grano.fi Menestyvä Suomi