Suomessa on erityisen otolliset mahdollisuudet taloushallinnon prosessien automatisointiin, etenkin ostolaskujen käsittelyn kohdalla. Käytämme laajasti verkkolaskuja ja ostolaskujen käsittelyratkaisut ovat olleet käytössä jo pitkään. Kun järjestelmän vaihto tai päivitys tulee ajankohtaiseksi, on hyvä kartoittaa ratkaisujen lisäksi myös yrityksen sisäiset prosessit. 

Monet organisaatiot alkavat kartoittaa uutta ostolaskujen käsittelyjärjestelmää silloin, kun alalle on tullut uusia vaatimuksia ja ohjeistuksia, automaatiotasoa halutaan nostaa tai nykyisen ratkaisun tuki on tulossa tiensä päähän. Ennen uuden ratkaisun valintaa on kuitenkin hyvä tarkastella nykyisiä ostolaskujen käsittelyprosesseja mikroskoopilla ja miettiä prosessin ihanteellista tulevaisuutta. 

Monet yritykset jättävät sisäisen muutoksen huomiotta, ja pyrkivät kopioimaan vanhat toimintatapansa myös uuden ratkaisun piiriin, toivoen silti huomattavasti tehokkaampaa prosessia. Tämä ei ole ihanteellinen tapa toimia, sillä organisaatiossa on selvästi tunnistettu tarve muutokselle, tai uutta ratkaisua ei olisi tarvetta kartoittaa. Siksi on suositeltavaa astua ulos nykyisistä toimintatavoistasi ja miettiä, kuinka prosessi voisi olla parempi, jos voisimme aloittaa aivan alusta? 

”Tässä me järjestelmätoimittajat olemme erinomainen apu.” Matti Junttonen (Myyntijohtaja, Palette Software) kommentoi. Palette on moderni ostolaskujen ja hankintojen käsittelyratkaisu, joka tehostaa yritysten taloushallinnon prosesseja. 

Toimittaja on pitkäaikainen kumppani 

Yhteistyö järjestelmätoimittajan ja asiakkaan välillä jatkuu käyttöönoton jälkeenkin. Siksi on suositeltavaa valita järjestelmätoimittaja, joka pystyy auttamaan yrityksiä toteuttamaan uusia ja parempia tapoja toimia – nyt ja tulevaisuudessa. 

Lisätietoja: www.palettesoftware.fi Menestyvä Suomi