Turun sataman todella mittava satamahanke uudistaa Turusta Tukholmaan suuntautuvien laivojen terminaalialueen. Samalla voidaan kehittää myös esimerkiksi sataman digitaalisia ja teknisiä toimintoja. 

Turkuun rakentuu seuraavien vuosien aikana uusi Tallink Siljan ja Viking Linen käyttämä yhteisterminaali. Myös koko terminaalialuetta kehitetään laajalti; alueelle rakennetaan uusi laituri, olemassa olevaa laituria korjataan ja esimerkiksi alueen liikennejärjestelyt muuttuvat. Hankkeen taustalla on osittain myös Turun kaupungin visio kehittää Linnaniemen aluetta merelliseksi kaupunginosaksi. 

– Tavoitteenamme on, että uusi terminaali olisi valmis joulukuussa 2025. Seuraavaksi käynnistymässä on arkkitehtikilpailu, ensi kesänä on tarkoitus edetä laiturien rakentamisen ja korjaamisen osalta, kertoo Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Hanke on investointina poikkeuksellisen suuri, 172 miljoonaa euroa, josta osa katetaan Turun kaupungin myöntämänä lainana. Söderholmin mukaan hanke on Turulle tärkeä. 

– Laivaliikenne Tukholmaan on historiallisesti merkittävä ja kiinteä osa kaupunkia, Söderholm toteaa. 

Kehitysmahdollisuuksia on paljon 

Uuden terminaalin myötä tarkoitus on kehittää myös digitaalisuutta, turvallisuutta ja sujuvuutta. 

– Satama digitalisoidaan niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta ja esimerkiksi autoliikennetehokkuutta lisätään. Jatkossa meidän täytyy miettiä myös lentokenttämäisempää toimintatapaa satamiin turvallisuuden takaamiseksi – kuitenkin niin, että tuhannet matkustajat pääsevät liikkumaan sujuvasti, Söderholm kuvailee. 

Hän näkee, että meneillään on myös muita terminaalihanketta tukevia uudistuksia, jotka herättävät kiinnostusta ja voivat lisätä matkustajamääriä. 

– Esimerkiksi uusi Viking Glory tuo varmasti intoa laivamatkustukseen. Myös junayhteys suoraan terminaaliin on jo nyt merkittävä etu, ja tunnin juna -hankkeella on toteutuessaan potentiaalia tuoda uusia matkustajaryhmiä Turkuun. 

Söderholm muistuttaa myös, että yhteisterminaalin ohella Turun Satama Oy aikoo kehittää myös Länsisataman rahtiliikennettä. 

– Ruotsin liikenne on totta kai erittäin tärkeä asia ja terminaali herättää huomiota kertainvestointina. Aiomme kuitenkin investoida myös rahtisatamatoimintaan, hän summaa. 

Tutustu tarekmmin: www.portofturku.fiKuljetus & Logistiikka