Pitkät HCT-rekat tulivat osaksi yleistä liikennettä vuonna 2019. Ne tuovat tehostamismahdollisuuksia tiukasti kilpaillulle kuljetusalalle. Lisäksi niillä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. 

Entistä pidemmät HCT-rekat (High Capacity Transport) tulivat kokeilujen jälkeen osaksi yleistä liikennettä vuonna 2019. Ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi silloin 25,25 metristä 34,5 metriin. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti sanoo, ettei pitkien rekkojen määrää voi tarkkaan tietää. 

”Lukumäärä elää, koska samat ajoneuvot voivat operoida pidempinä ja lyhyempinä yhdistelminä. Arvelisin, että selkeästi yli tuhat rekkaa hyödyntää uusia yli 25,25 metrin pituuksia päivittäin. Pituus ratkaistaan aina kulloisenkin tarpeen mukaan.” 

Kotimaista osaamista 

Otto Lahti muistuttaa, että keskeisessä roolissa uudistuksessa ovat olleet kotimaiset yritykset. Rekkojen päällirakentaminen ja perävaunut räätälöidään pääsääntöisesti suomalaisin voimin. Kuljetusalan pienet yritykset ovat puolestaan tehneet töitä turvallisuuden hyväksi myös pitkillä ajoneuvoyhdistelmillä ajaessa. 

”Suomessa kuljetusyritykset ovat tyypillisesti perheyrityksiä, joiden henkilökunta on sitoutunut työhön ammattiylpeydellä. Heille on kunnia-asia hallita HCT-rekkaa kaikissa olosuhteissa.” 

Keskiössä koulutus 

Kun pitkät rekat tulivat sallituiksi, kuljetusyritykset alkoivat kouluttaa vanhaa henkilökuntaa. Yrityskohtainen täsmäkoulutus onkin mahdollistanut nopeaa ja hallittua siirtymistä merkittävästi pidempiin rekkoihin. 

”Esimerkiksi Pohjois-Suomen isoimmat rahdin ajajat Ilmari Lehtonen ja Vähälä toimivat nopeasti ja kouluttivat sata kuljettajaa. Useassa yrityksessä palkattiin täysipäiväinen kouluttaja. Täydennyskoulutuksesta tuli osa ydintoimintaa”, Lahti kuvailee. 

Maanteiden tavaraliikenteen suuri haaste on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä energiankulutuksen pienentäminen. Yksi keskeinen keino on rekkojen koon kasvattaminen. Silloin polttoaineen kulutus rahtiin nähden laskee. 

www.traficom.fiKuljetus & Logistiikka