Entinen Haanpaa Oy, nykyinen SAMAT – pitkän kokemuksen omaava oululaisyritys on maamme johtava nestemäisten aineiden logistiikkatoimija. Kuuluminen ranskalaiseen SAMAT-konserniin mahdollistaa toiminnan jatkumisen perheyrityksen arvojen pohjalta, mikä heijastuu korkean tason turvallisuutena ja kokonaisvaltaisena logistiikkapalveluna. 

Luotettavuus, täsmällisyys, turvallisuus ovat arvoja, jotka ovat nostaneet ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluvan Samat Nordic Oy:n johtavaksi nestemäisten kemikaalien kokonaislogistiikkapalveluja tarjoavaksi yritykseksi Suomen, Skandinavian, Baltian ja Venäjän alueella. ”Toimimme perheyhtiömäisesti kuten Haanpaan aikoinakin. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on kaiken a ja o. Huolehdimme systemaattisesti koko henkilöstöstämme sekä kalustostamme, kertoo Samat Nordicilla maantieliikenteestä sekä turvallisuudesta vastaava Toni Stenberg. 

Kokonaisvaltaista logistiikkapalvelua, merkittäviä investointeja 

Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen HaminaKotkan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu. “Terminaali tulee vastaamaan Fintoilin biojalostamon tarpeisiin ja huolehdimme jalostamon raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastoinnista ja kuljetuksesta itsenäisesti, ihan päivittäisestä materiaalin liikuttelusta lähtien”, Samat Nordic Oy:n toimitusjohtaja Juha Penttilä kertoo. Haminan hanke on hyvä esimerkki Samatin tarjoamasta kokonaisvaltaisesta logistiikkapalvelusta. 

Samatilla tiedetään, että kalustoon ja kuljettajien turvallisuuskoulutukseen investoiminen kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

”Terminaalihanke on suurin yksittäinen investointi toimintahistoriassamme. Lisäksi investoimme edelleen voimakkaasti myös uuteen kuljetuskalustoon pienemmän hiilijalanjäljen saavuttamiseksi”, Penttilä lisää. 

Yhtiön pääasiallisina asiakkaina ovat kemianteollisuuden ja sekä välillisesti että suoraan metsäteollisuuden sekä muun kemiallisia tuotteita käyttävän teollisuuden yritykset toiminta-alueella. Alalla, jossa turvallisuus on erittäin tärkeässä roolissa, Samatilla on vahva markkinajohtajan asema. 

”Katsomme valoisasti tulevaisuuteen hyödyntäen pitkää kokemustamme, ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöämme sekä turvallisuuden maksimointiin pohjautuvaa toimintatapaamme”, Penttilä summaa. 

Tutustu tarekmmin: nordictank.comKuljetus & Logistiikka