Liikenneturva on Raskaan kaluston ennakoivan ajon (REAK®) -koulutuksen kehittäjä ja kouluttaa myös henkilöitä viemään tätä osaamista kuljettajille. Liikenneturvalta valmistuvat kouluttajat kouluttavat raskaan liikenteen kuljettajia ympäri Suomen, esimerkiksi autokouluissa, ammattikouluissa sekä kuljetusalan yrityksissä. 

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Jotta ammattipätevyys pysyy voimassa, on kuljettajien suoritettava 35 tunnin direktiivikoulutus viiden vuoden aikana. Yksi viidestä direktiivikoulutukseen kuuluvista päivistä tulee olla turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa vahvistavaa koulutusta. REAK® on tällainen Traficomin hyväksymä virallinen koulutus. 

Liikenneturvassa korostetaan, että koulutus ei ole ainoastaan pakollinen osa pätevyyden ylläpitämistä, vaan laajoja hyötyjä ja lisäarvoa tuova kokonaisuus. Koulutuksen avulla varmistetaan, että kuljettajat toimivat turvallisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti. 

– Kuljettajalle koulutus tuo mukanaan oman työn arvostusta, uusia toimintamalleja, tietoa ja vertaistukea, toteaa Pentti Tervo, Liikenneturvan koulutusohjaaja, kuljettajakoulutus/raskas kalusto. 

Monipuolisuutta korostaa myös Jari Pellikka, kuljetus-ja laatupäällikkö, joka kouluttaa sisäisesti kaikki kuljetusliike Ilmari Lehtosen kuljettajat.

– Ennakoivaan ajoon kuuluvat niin taloudellinen ajaminen, kuorman purkaminen ja lastaaminen kuin ajolähtötarkastukset. Tärkeänä osana on myös kuljettajan oma jaksaminen sekä siviili- ja työelämän yhdistäminen. Muu liikenneturvallisuus ei voi toteutua, jos kuljettaja ei ole levännyt, Pellikka mainitsee. 

Kuljetusyrittäjän kannattaa panostaa laadukkaaseen koulutukseen 

Liikenneturvassa nähdään, että REAK®-koulutukseen panostaminen maksaa itsensä yrityksille takaisin matalampina polttoainekustannuksina sekä onnettomuuksien vähenemisenä. Samalla myös esimerkiksi kalliin kuljetuskaluston korjauskustannukset pysyvät kurissa. 

– Koulutukset ja koulutusmateriaalit ovat lisäksi hyvin räätälöitävissä, yrityksen tai jopa yksittäisen kuljettajan tarpeiden mukaan, Tervo mainitsee. 

Koulutukseen sisältyy teoriaa, mutta sekä Tervo että Pellikka korostavat, että käytännön harjoittelulla on aina suuri rooli. 

Pellikan mukaan pitkäjänteisen kouluttamisen tulokset ovat selvästi nähtävissä. Liikenteessä oikein toimivat kuljettajat ovat yrityksen tärkeä käyntikortti ja Ilmari Lehtosella liikennekäyttäytymisestä saatu huono palaute on minimissään. 

– Meillä nähdään, että kun työntekijät saavat parhaan mahdollisen koulutuksen, hyötyvät siitä suoraan myös yritys ja sen asiakkaat. Iso kiitos kuuluu totta kai kuljettajille, jotka ottavat tietoa vastaan ja vievät oikeat toimintatavat teille, hän summaa. 

REAK® on Liikenneturvan kehittämä ennakoivan ajon koulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. 

Koulutus on Traficomin hyväksymä virallinen ammattipätevyyskoulutus. 

  • REAK®-koulutusta järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat. 
  • Jos olet kiinnostunut REAK-koulutuksesta, ota yhteyttä alueellasi toimiviin koulutusyrityksiin, oppilaitoksiin tai autokouluihin ja kysy REAK-koulutuksen suorittaneita kouluttajia. 
  • Jos olet kiinnostunut kouluttautumaan REAK-kouluttajaksi, ota yhteyttä Liikenneturvaan. Yhteyshenkilönä toimii Pentti Tervo. 

Lisää tietoa löydät osoitteesta liikenneturva.fi/koulutus/reak/Kuljetus & Logistiikka