EU:n ilmastopaketti vaikuttaa maantieliikenteen ja koko Suomen kilpailukykyyn ratkaisevasti. Meidän on saatava siihen vahva kädenjälki. ”Se on onnistunut Suomelta ennenkin ja onnistuu nytkin, kunhan saadaan kansalliset intressit yhdistettyä”, kirjoittaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

Euroopan komissio julkaisi Fit For 55 -ilmastopaketin heinäkuussa. Se on päästövähennyksiä tavoittelevien lakiehdotuksien kokoelma, joka koskee koko EU:ta. Sen tavoitteena on alentaa päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. 

Komission vaikutusarvioinneissa paketin esitysten seurauksia elinkeinoelämälle on käsitelty vain pintapuolisesti, puhumattakaan siitä, mitä muutokset aiheuttaisivat Suomen kaltaisten sijainniltaan haastavien alueiden kilpailukyvylle. 

Suomen on itse kyettävä tuottamaan vaikutusarviointia. Me SKALissa olemme laskeneet, että pelkästään ehdotus energiaverodirektiivin muutokseksi nostaisi Suomessa fossiilisen diesellitran polttoaineveroa noin 26 sentillä. Muutos lisäisi maanteiden tavaraliikenteen vuosikustannuksia jopa yli 300 miljoonaa euroa. Tämä olisi kestämätöntä. 

Suomessa on käytössä Euroopan suurimmat ajoneuvoyhdistelmät. Raaka-aineita tulee ja tavaraa lähtee tuotantolaitoksilta edelleen jalostettavaksi, kauppaan ja vientiin. Kuljetamme yhdessä 76 tonnin painoisessa, jopa 34-metrisessä ajoneuvoyhdistelmässä enemmän raakapuuta, haketta tai soraa yhdellä kuljetuskerralla kuin mikään muu EU-maa. 

Suuret yhdistelmät ovat ympäristö

n kannalta merkittävä etu, sillä päästöt kuljetettua tonnia kohden ovat pienet. Raskaimpiin kuljetuksiin ei ole vielä näköpiirissä muuta käyttövoimamahdollisuutta kuin diesel. Käyttövoimamuutos raskaassa liikenteessä ottaa enemmän aikaa kuin mitä poliittisessa päätöksenteossa halutaan myöntää. 

Näistä syistä korostan kahta asiaa: dieselin polttoainevero ja tiestön kunto. Jos korotamme toistuvasti polttoaineveroa, rankaisemme vain itseämme emmekä pelasta ympäristöä. Dieselin kohdalla ei tule ajatella takavuosien käryyttäjiä, vaan Euro VI-luokituksen puhtaasti polttavia moottoreita ja nykyaikaisia polttoainelaatuja. 

Tiestön kunto on tärkeä päästövähennyskeino, koska laadukkaan tienpinnan avulla voidaan saavuttaa jopa 5 prosentin päästövähennys. Hyväkuntoinen tiestö luo myös liikenneturvallisuutta. 

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Me emme kiistä sitä, päästövähennyksiä on tehtävä ja otamme asian tosissamme. Nyt on tärkeää, että vaikutamme koko Suomen voimin EU:n päästövähennysten keinovalikoimaan, jotta meillä parinkymmenen vuoden kuluttua on kilpailukykyistä vientiteollisuutta ja logistiikkaa. 

Tieliikenteen tavarakuljetuksissa ja logistiikassa riittää puolustettavaa sekä kotimaassa että EU:ssa. 

Anssi Kujala
toimitusjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Pitkään Suomen Yrittäjissä ja politiikassa toiminut Anssi Kujala, 49, aloitti SKALin toimitusjohtajana 1.11.2021. 

Tutustu SKALin jäsenyritysten päästövähennystoimiin: skal.fi/kuljetansuomelle Kuljetus & Logistiikka