Vähähiilisyyden edistämiseen painottuva auto- ja työkonetekniikan opetus sekä uraauurtava rengastutkimus ovat esimerkkejä ajan hermolla olevasta opetus- ja tutkimustoiminnasta Oulun yliopistossa. 

Ajoneuvosektorilla ei ole haasteita koskaan puuttunut. Vähähiilisyyden merkittävä painoarvon lisääntyminen haastaa uudella tavalla työkoneet ja raskaan kaluston. Tämä on huomioitu myös Oulun yliopiston opintotarjonnassa. 

”Koulutamme Diplomi-insinöörejä teollisuuden palvelukseen. Auto- ja työkonetekniikan opetus koostuu ajoneuvotekniikan opinnoista ja yritysten kanssa tehtävistä harjoitustöistä, sillä valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden suunnittelutehtäviin. Uusimpana opetussisältönä olemme kehittäneet sähkö- ja hybridiajoneuvotekniikan koulutussisältöjä, koska uudet energiaratkaisut ovat voimakkaasti tulossa myös työkoneisiin ja raskaan kaluston ajoneuvoihin”, kertoo Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan professorina vuoden alusta toiminut Juho Könnö. 

Koulutustoimintaa kehitetään myös hankkeiden kautta. ”Oulun yliopiston, OAMK:n ja OSAO:n yhteishanke eMobiili on yksi tällä hetkellä käynnissä oleva ESR-rahoitteinen hanke. Siinä kehitetään eri oppilaitosten yhteistyötä ja ajoneuvoalan koulutustoimintaa Oulun seudulla”, Könnö lisää. 

Uniikkia rengastutkimusta, merkittävää jakohihnaongelmaratkaisua 

Myös tutkimus on vahvassa roolissa Oulun yliopistolla. Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä on keskittynyt tutkimuspuolella useampiin aihealueisiin kuten raskaan kaluston ajodynamiikkaan ja rengastutkimukseen, tierasitukseen ja routakantavuuteen, ajoneuvotekniikkaan sekä vähähiilisyyteen. ”Täyssähkö- tai hybrididikoneen ja komponenttien elinkaari on pystyttävä optimoimaan”, Könnö kiteyttää. 

Rengastutkimuksen keskeisenä osana on Oulun yliopistolla kehitetty ja valmistettu eurooppalaisittainkin harvinainen rengasmittausperävaunu. Rengastutkimuksessa pyritään ymmärtämään ajoneuvon renkaan ja tienpinnan välistä vuorovaikutusta, erityisesti talviolosuhteissa. ”Eroja aiheuttaa mm. huomattavasti erilainen pintapaine ja hyvin laajat kuormitusalueet, jolloin pehmeillä ajoalustoilla myös ajoalustan muodonmuutokset ovat huomattavan erilaisia”, Könnö kertoo. 

AutoOsaLiike -hankkeen tarkoituksena puolestaan on selvittää Tornio-Oulu-Raahe -akselilla esiintyvä ns. jakohihnaongelma. Hanke toteutetaan yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Lapin AMK:n kanssa. ” Jakopäiden ennenaikaiseen vaurioitumiseen johtavan mekanismin ja perimmäisen syyn tai syiden kombinaation selvittäminen vaatii monialaista ja systemaattista tutkimusta”, Könnö selventää. 

Tutustu tarkemmin: www.oulu.fi



Kuljetus & Logistiikka