Vastuullisuusteema sisältää tyytyväiset asiakkaat, hyvinvoivan ympäristön, kestävän liiketoiminnan ja motivoituneen henkilöstön. 

 

”Visiomme on, että vuoteen 2025 olemme alan markkinajohtaja toimialueellamme”, vuonna 2018 perustetun Aura Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kilpi sanoo. Hän toteaa tavoitteen kovaksi mutta realistiseksi. ”Yhtiön perustajilla ja johdolla on laaja kokemus rakennusalan käytänteistä ja johtotehtävistä. Uskomme, että ottamalla kokonaisvastuun hankkeesta, pystymme palvelemaan tilaajaa elinkaariajattelun mukaisesti kestävällä tavalla. Näin pääsemme myös taloudellisesti molempia osapuolia tyydyttävään ja jollakin aika välillä kumpaakin osapuolta palkitsevaan lopputulokseen”, hän sanoo. ”Vastuullisuus on arvo, johon olemme sitoutuneet. Samaa arvomaailmaa edellytämme aliurakoitsijoilta, yhteistyökumppaneilta sekä muilta hankkeeseen osallistuvilta tahoilta.” 

Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan 

Tyytyväiset asiakkaat ovat Kilven mukaan jokseenkin synonyymi laadukkaalle rakentamiselle. ”Laatu on vastuullisen rakentamisen tulosta”, Kilpi sanoo. Hänen mielestään on tavallaan turha puhua laaduttomasta rakentamisesta: ”Usein mielikuva laaduttomuudesta aiheutuu pelkästään viimeistelemättömyydestä, visuaalista silmää haittaa vasta repsottavasta listasta”, hän sanoo, mutta painottaa, että aihetta vähättelyyn ei ole. ”Virheitä tietysti tapahtuu, vaikka niihin ei ole koskaan varaa. Kyse on aina siitä, miten prosessi työmaalla viedään läpi, miten työmaata johdetaan ja miten satunnaiset virheet korjataan.” 

”Vahvuutemme on hankekehitys ja rakentamisen aikainen aliurakoiden hallinta. Koko rakennushanke on tarkkaan prosessoitu”, Mikko Kilpi sanoo. ”Projektinjohtourakointi ei sinänsä ole uusi asia”, hän toteaa, mutta huomauttaa, että rakentaminen on myös teknisiltä vaatimuksiltaan muuttunut viime vuosien aikana; kaikilla sektoreilla on oltava entistä vahvempi, entistä osaavampi. Työvaiheitten määrä on entistä isompi. ”Oma projektin johtourakointimme perustuu ammattitaitoiseen työnjohtoon sekä hyvään hankesuunnitteluun; työmaan hallinta on yksi vaihe järkevän kokoisiin ja sisältöisiin osiin palastellusta hankintapaketista”, Kilpi sanoo. 

Aura Rakennus kasvaa tällä hetkellä tasaisen varmasti ja vastuullisen rakentamisen malli tuo yritykselle jatkuvasti uusia hankkeita. Tällä hetkellä suurin haaste yritykselle on työvoimapula. Yritys hakee parhaillaan useita uusia toimihenköitä sekä ympäristövastaavaa joka tulee kehittämään yhtiön vastuullisuustavoitteita ja mittareita entisestään. Pyrimme varmistamaan, että kaikki isoimmat kohteemme saavat ymäristösertifikaatin ja olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuus näkyy myös oman rs. asuntotuotannolle luvatussa kolmen vuoden takuussa. Alan standarni on yleensä yksi vuosi joka tulee asuntokauppalaista. ”Toimintamme painottuu asuntorakentamiseen; meneillään on useita merkittäviä kohteita Turun seudulla. Jos kaikki suunnitteilla olevat toteutuvat, olemme jo ensi vuonna lukumäärällisesti alueen suurimpia asuntorakentajia”, hän sanoo ja lataa esiin hurjasta kasvusta kertovat luvut: liikevaihto nousee ensi vuonna yli 50 miljoonaan euroon ja asuntoja on rakenteiilla yli 700. ”Kasvu on hurjaa, mutta hallittua”, Mikko Kilpi sanoo. ”Tiedämme, mitä teemme.” 

Tavoitteena kasvu pääkaupunkiseudulle 

Aura Rakennuksen silmissä siintää laajentuminen kovasti kilpailulle pääkaupunkiseudulle. 

Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 meillä on rakennusprojekteja pääkaupunkiseudulla. Kilpailu on siellä kovaa, mutta uskon meidän vastuullisen rakentamisen konseptiimme, joka on mahdollistanut nykyisen kovan kasvumme, Mikko Kilpi sanoo 

Tutustu tarkemmin: aurarakennus.fiMenestyjät