Luottoriskien ennustamisen ja siihen liittyvien luotonhallinnan toimenpiteiden tulee perustua ajantasaiseen, monipuoliseen ja kohdennettuun tietoon. Näin ei menetetä tuottoisaa liiketoimintaa eikä asiakkaan maksuvaikeudet tule yllätyksenä. 

Koronapandemia haastoi monien alojen liiketoimintaa. ”Eri alojen yrityksissä tapahtui `varmuuden vuoksi` myymättä jättämistä tai yleiseen tietoon perustuvia hylkäyspäätöksiä. Näin menetettiin turhaan tärkeää liikevaihtoa”, sanoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen. ”Toinen puoli kolikkoa on, että osa korona-aikana tehdyistä luottopäätöksistä perustui perinteisiin luottoluokituksiin ajalta ennen koronaa, tappiollisin seurauksin.” 

Ajantasainen ja kattava data luottopäätösten taustalla on pandemian seurauksena nostanut entisestään arvoaan. Tämän lisäksi oman asiakaskunnan aktiivinen maksukyvyn seuranta on nykyisin elinehto luotolla myyville yrityksille. 

Vuosikymmenten kokemus yhdistettynä toimiala- ja asiakastuntemukseen on paras yhdistelmä, kun etsitään luotonhallinnan kumppania ja suomalaisten maksukyvyn tuntevaa osaajaa. ”Vastuullinen luotonhallinta meillä tarkoittaa, että etsimme aina parasta ratkaisua myyvän yrityksen ja asiakkaan välillä, se edistää kestävää luotonantoa”, Ylinen kiteyttää. 

Oikein tekemisen työkulttuuri henkii luotettavuutta 

Vastuullisuus Lowellin toiminnassa näkyy päivittäisessä tekemisessä. ”Arvoissamme ja työyhteisössämme korostuvat kunnianhimoinen kehittyminen, yhdessä tekemisen kulttuuri sekä parhaiden ratkaisuiden löytäminen kaikille osapuolille. Alan edelläkävijänä kehitämme jatkuvasti uusia tai parempia ratkaisuja sillä ajatuksella, että palveluidemme avulla haluamme hillitä ylivelkaantumista ja auttaa sekä yrityksiä että kuluttajia selviämään laskuistaan.” 

Tavoite on merkittävä kansantaloudellisestikin, sillä Lowellin ammattilaisilla on vuosittain satoja tuhansia kohtaamisia suomalaisten kanssa. ”Asiakastyytyväisyyslukumme ovat poikkeuksellisen korkeita”, Ylinen lisää. 

Ennustettavuutta liiketoimintaan tehokkaalla luotonhallinnalla 

Lowell haluaa aidosti parantaa asiakkaidensa liiketoiminnan ennustettavuutta kattavaan ajantasaiseen tietoon perustuvan luotonhallinnan avulla. Reaaliaikainen, kohdennettu ja kattava data on tässä avaintekijä. ”Palveluidemme avulla yritysasiakkaamme voivat seurata omien asiakkaidensa maksukyvyn kehitystä ja reagoida muuttuneeseen maksukykyyn. Aikainen reagointi auttaa löytämään joustavia maksuratkaisuja.” 

Lowellin liiketoiminnassa yhdistyy data-analytiikan osaaminen ja kestävä riskienhallinta. Perinnän lisäksi Lowellissa tehdään luottopäätöksiä, laskutusta ja saatavien myyntiä eli tehostetaan laskun elinkaarta kokonaisuudessaan. ”Näin autamme asiakkaitamme kehittämään luotonhallintaa kokonaisuudessaan.” 

Tutustu tarkemmin: www.lowell.fiMenestyjät