Yhä korkeampien rakennusten rakentaminen ja ilmaston lämpeneminen asettaa uusia vaatimuksia rakennusten sisälämpötilojen hallinnalle. TaitoPlan Oy on talotekniikkaan erikoistunut LVIA-suunnittelu- ja konsulttitoimisto, joka hallitsee rakennusten sisäilman vaatimukset. 

Kun rakentaminen kehittyy ylöspäin, myös rakennusten sisälämpötilat nousevat. Korkeissa rakennuksissa, joissa on isot ikkunat, sisäilmamääräyksiä ei tulevaisuudessa ehkä saavuteta ilman viilennystä. 

Ennusteiden mukaan helteet aiheuttavat jatkossa yhä enemmän ongelmia muun muassa ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille. Hyvällä ilmastoinnilla ja viilennyksellä halutaan mukavuutta, mutta kyseessä on myös terveysasiat. 

Oikeita ja optimaalisia ratkaisuja 

Valtakunnallisesti toimiva TaitoPlan Oy suunnittelee kuhunkin rakennuskohteeseen sopivimmat, energiatehokkaat jäähdytys- ja viilennysjärjestelmät, joissa toiminnot ja niiden kustannukset on tehokkaasti optimoitu. 

”LVIA-suunnittelussa arvioidaan jäähdytystarve, hallitaan sisäisiä ja ulkoisia kuormia ja simuloidaan erilaisia tilanteita. Näin saadaan oikeat ja optimaaliset, varmistetut ratkaisut ilman kalliita kokeita kuhunkin kohteeseen”, TaitoPlanin toimitusjohtaja Lauri Taipale esittelee. 

”Rakennusten lämpötilaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä voidaan torjua esimerkiksi ikkunoita suojaamalla. Sisäiset tekijät eli käytännössä ihmisten toiminta ja valaistus vaativat usein aktiivisia viilennyskeinoja, kuten lattiaviilennys ja ilmanvaihdon jäähdyttäminen. Samalla on energiansäästö otettava huomioon”, Taipale sanoo. 

Maalämpöön perustuvalla rakennuksen lämmitysjärjestelmällä voidaan myös viilentää. Kokonaisuus pitää suunnitella etukäteen, sillä myös säätöjärjestelmä vaikuttaa asiaan. Lisäksi kosteudenhallinta on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen 

Uusia laitteita ja säätötekniikkaa tulee koko ajan lisää. Talotekniikan ammattilaiset TaitoPlanissa seuraavat aktiivisesti alan kehitystä, ymmärtävät suunnitelmien kokonaisuudet ja sen, miten yksittäiset ratkaisut niissä vaikuttavat. 

TaitoPlan on suunnitellut erilaisia kohteita ja järjestelmiä eri puolille Suomea, joten tietoa ja kokemusta on kertynyt jo vuosien ajan. Yrityksen asiakkaina on pääasiassa talotehtaita, rakennusliikkeitä ja alan urakoitsijoita sekä rakennuttajia. 

”Oikein suunnitellulla ja rakennetulla talotekniikalla voidaan vaikuttaa paljon rakentamisen kustannustehokkuuteen ja laatutasoon. Asiantuntijamme ovat mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin jatkosuunnitteluun saadaan luotettavaa tietoa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa olemme suunnittelussa mukana, sen parempi.” 

Lisätietoja: www.taitoplan.fiMenestyjät