Kuvassa: Nordic Offset Oy on asiantunteva yhteistyökumppani hiilijalanjäljen hallinnassa. – Tunnemme kansainväliset käytännöt ja meillä on laaja, kansainvälinen verkosto. Olemme asiakkaidemme tukena kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvassa Nordic Offsetin ammattilaiset Larissa Vuori, Antti Asumaa, Maija Saijonmaa ja Anna-Katri Räihä. 

Nordic Offset tukee yrityksiä matkalla kohti ilmastovastuullisempaa toimintaa. Nordic Offsetin asiantuntijat suunnittelevat yrityksille oman päästöjen vähentämispolun, joka on linjassa Pariisin sopimukseen kirjatun 1,5 asteen tavoitteen kanssa. 

Nordic Offset Oy auttaa yrityksiä kehittämään ilmastovastuullisuutta ja rakentamaan Science Based Targets -aloitteen mukaisen ilmastovastuustrategian, joka huomioi Pariisin ilmastosopimuksen määritelmät ja tavoitteet yksityiselle sektorille. Pariisin ilmastosopimuksen nettonollatavoitteen mukaan Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035. 

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii toimia sekä valtiolta että yksityissektorilta. Ilmastovaikutusten arviointi ja hiilineutraalisuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat ajankohtaisia kaikille yrityksille. 

”Kun vielä 10 vuotta sitten laskettiin vain hiilijalanjälkeä ja keskityttiin päästövähennyskohteiden tunnistamiseen, nyt edelläkävijät haluavat myös tarkastella tuotteen tai palvelunsa potentiaalista ilmastohyötyä”, sanoo hiilijalanjäljen laskennan ja elinkaariarviointien johtava asiantuntija Anna-Katri Räihä. 

Konkreettisia ilmastotekoja 

Kaikki alkaa laskennasta, joka pitää sisällään paitsi yrityksen oman toiminnan Scope 1 ja Scope 2 -päästöt, myös epäsuorat Scope 3 -päästöt, johon kuuluvat esimerkiksi alihankintaketjut. Scope 3 -päästöjen rooli on kasvussa ja kehitteillä on malleja niiden hallintaan. Kun laskenta on toteutettu, voidaan päästöjen vähentämistoimenpiteet suunnitella ja kohdentaa oikein. 

”On tärkeää tietää, mitä hiilijalanjäljen laskennassa tulee ottaa huomioon ja miten alan standardeja tulee noudattaa. Palveluumme kuuluu myös viestintätuki. Vastuullisuusviestinnässä on tärkeää, että termit ovat kohdillaan. Esimerkiksi hiilikädenjälki ja positiivinen ilmastoteko on eri asia, vaikka niistä usein puhutaan ristiin”, Räihä kertoo. 

Nordic Offset ei laske vain yhtä päästölukua, vaan neuvoo, miten asiakas voi pienentää hiilijalanjälkeään. 

”Suunnittelemme yrityksille oman päästöjen vähentämispolun, joka on linjassa Pariisin sopimukseen kirjatun tavoitteen kanssa rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen”, kertoo Nordic Offset Oy:n ilmastorahoituksen johtava asiantuntija Maija Saijonmaa. 

Kohti hiilineutraaliutta tai nettonollaa 

Kun päästöt on laskettu ja toimet päästöjen vähentämiseksi toteutettu, kompensointi voidaan toteuttaa sille päästölle, jota yritys ei vielä nykyteknologioin pysty poistamaan. Parhaat käytännöt saavuttaa hiilineutraalius eroaa parhaista käytännöistä pyrkiä nettonollaan. Tähän kannattaa käyttää osaavaa asiantuntijaa. 

Kompensointiin Nordic Offset tarjoaa sertifioituja päästövähennyksiä tai hiilidioksidin pysyvää poistoa ilmakehästä. Yritys kehittää aktiivisesti kotimaisia kompensointikohteita, kuten maataloussektorin hiilinieluhanketta. 

”Vaikka tällä hetkellä Suomessa toteutetun hiilensidonnan kompensointikäytössä on niin kutsuttu kaksoislaskennan riski, markkinat ennakoivat mahdollisuutta yksityisen sektorin kompensoinnin erottamisesta Suomen valtion hiilitaseesta”, Saijonmaa sanoo. 

Nordic Offset on toteuttanut päästökompensointia muun muassa Elisalle ja Tampereen kaupungille ja laskenut hiilijalanjäljen esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitolle (PAM). 

Tutustu tarkemmin: www.nordicoffset.fiMenestyjät