Aiemmin LähiRahoituksena tunnettu Noja Rahoitus on kymmenkertaistanut sekä liikevaihtonsa että henkilöstömääränsä neljässä vuodessa ja ottanut samalla paikan alan markkinajohtajana pk-yritysten osalta. Henkilökohtainen ja joustava palvelu, oman henkilöstön kehitykseen panostaminen ja tiedolla johtaminen ovat avaintekijöitä menestyksen takana. Tämän vuoden keväällä pääomasijoittaja MB Rahastot tuli vauhdittamaan kasvua entisestään. 

Pitkään finanssialalla työskennellyt Mika Mäkinen tuli yrityksen toimitusjohtajaksi neljä vuotta sitten. Hänen lähestymisenään on alusta saakka ollut rakentaa huippuammattilaisten tiimi. 

”Meillä jokainen työntekijä on avainhenkilö. Henkilöstöä esimerkiksi sparrataan viikoittain ja meille on rakennettu ohjelma, jonka kautta he pääsevät ylläpitämään vahvuuksiaan ja tarkastelemaan positiivisesti kehityskohtiaan”, hän kertoo. 

Tämä on ollut Nojalle erityisen tärkeää, koska kilpaillussa markkinassa yritys erottuu henkilökohtaisella palvelulla ja luottamuksen rakentamisella. 

”Jokaisella asiakkaallamme on oma yhteyshenkilö. Tunnemme asiakasyritykset, heidän yksilölliset tilanteensa, tarinansa ja tulevaisuuden näkymänsä hyvin. Tämän kautta syntyy molemmin puolinen luottamus, jonka avulla pystymme tarjoamaan nopeaa ja joustavaa palvelua.” 

Valittu lähestymistapa on osoittautunut toimivaksi – jopa puolet uusista asiakkaista saadaan suosittelujen kautta. Asiakastyytyväisyyshaastatteluissakin yritys saavuttaa huippuarvosanoja. 

”Haastatteluiden kautta kuulemme asiakkaidemme ääneen, missä onnistumme, missä on kehitettävää ja saamme myös konkreettisia ideoita uuteen”, Mäkinen toteaa. 

Palvelut luovat asiakasyrityksille edellytyksiä onnistua 

Mäkinen näkee, että nykyisen finanssi- ja pankkialan sirpaloitumisen myötä suomalaisten yritysten rahoituksen saanti on muuttunut haastavammaksi. Noja Rahoitus pyrkii vastaamaan tarpeisiin, joita yrityskentässä nousee. 

”Yksi näistä on vienti- ja tuontirahoitus, johon voidaan kytkeä lisäksi luottovakuutus. Arviolta jopa 30 % toteutumatta jääneistä tuonti- ja vientihankkeista on kaatunut rahoituksen puutteeseen, joten tämä on meille merkittävä asia”, hän kertoo. 

Uusimpana palveluna Noja Rahoitus on tuonut Suomen ainoana toimijana tarjolle ostolaskurahoituksen, asiakkaiden pyynnöstä. Lisäksi yritykseltä saa esimerkiksi projektirahoitusta sekä laskurahoitusta. 

”Laskurahoituksemme hoitaa kaiken laskun lähettämisestä rahan kotiuttamiseen, jotta malli olisi asiakkaalle kokonaisvaltaisesti mahdollisimman helppo”, Mäkinen esittelee. 

Toimivien palvelujen lisäksi asiakkaat pääsevät hyödyntämään Noja Rahoituksen tuottamaa dataa. 

”Käytämme itse dataa tiedolla johtamiseen ja tarjoamme saman mahdollisuuden myös asiakkaillemme. Asiakkaat arvostavat sitä, että he voivat tämän avulla tehostaa liiketoimintaansa”, Mäkinen summaa. 

Tutustu tarkemmin: noja.fiMenestyjät