Tuoreen markkinatutkimuksen merkitys korostuu pandemiamuutosten jälkeisessä liiketoiminnassa. Digiloikka muokkasi myös markkinatutkimusalan käytäntöjä: Bilendi Discuss -softa helpottaa ja nopeuttaa tiedonkeruuta niin vastaajien kuin toimeksiantajienkin näkökulmasta. 

Korona-aika on selvästi lisännyt ajantasaista tiedontarvetta: ennen pandemiaa tehdyt tutkimustulokset ovat monella tavalla vanhentuneita. Markkinat ovat muuttuneet ja kuluttajien mielenmaisema, arvot ja tottumukset ovat myllääntyneet. ”Yritykset tarvitsevat luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa päätöstensä tueksi. Tämä pätee erityisesti uusien tuotteiden tai palveluiden lanseerausten sekä kansainvälistymisen osalta”, sanoo Bilendin Suomen maajohtaja Janne Auma-aho. 

Kuvassa vasemmalta Simo Sorri, Client Service Manager, keskellä Janne Auma-aho, Country Manager, oikealla Mia Åhman, Senior Project Manager.

Vaikka tutkimustietoa olisi kerätty muutama kuukausi sitten, tilanne voi olla jo radikaalisti toinen. ”Markkinaa sekä kuluttajien tunteita yrityksen palveluita ja brändilupausta kohtaan on tarpeen tutkia aikaisempaa tiheämmällä tahdilla. Tuntematta oman toimialansa asiakas-/kuluttajapersoonia, yritysten on lähes mahdotonta vastata saatikka ennakoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Olemmekin kehittäneet tätä varten kustannustehokkaita online-työkaluja, kuten Bilendi Discuss -palvelun, jonka avulla tavoitamme ihmiset vaivattomasti ja reaaliaikaisesti heille tutuissa kanavissa.” 

Bilendi palvelee 12 Euroopan maassa tarjoten asiakkailleen osaavaa paikallista palvelua sekä mahdollisuuden tavoittaa kohderyhmät asiakasymmärryksen tueksi myös kansainvälisessä mittakaavassa. 

”Toteutamme pelkästään Suomessa vuosittain yli 400 000 haastattelua. Kauttamme saa palveluita niin Eurooppaan kuin sen ulkopuolellekin, mikä on digitaalisessa globaalimarkkinassa oleellista. Suomalaisasiakkaillemme ulkomailla tehtävät projektit ovatkin lisääntyneet ilahduttavalla tavalla”, Auma-aho lisää. 

Bilendin toimintatavat tuottavat tulosta: yrityksen kasvu on ollut jopa alan yleiseen kehitykseen verrattuna nopeaa, peräti 30 %:n luokkaa. Suomessa ”pandemia-ajan” kasvu on ollut jopa tätäkin vahvempaa. ”Markkinatutkimusliiton viimeisimmissä tutkimusbarometreissä meidän asiakastyytyväisyytemme on ollut alan kärkeä”, Auma-aho summaa. 

Bilendi Discuss

Valtaosa Bilendin tekemistä tutkimusprojekteista tehdään sen itsenäisesti hallinnoimissa kuluttajapaneeleissa, jotka tavoittavat kohderyhmät kansallisesti edustavalla tasolla sekä mahdollistavat niche -kohderyhmien tutkimisen taustaprofiileja hyödyntäen. 

Uutena työkaluna mukana on Bilendi Discuss, jossa kyselytutkimuksen sijaan kerätään mielipiteitä keskustelun muodossa. Osallistuakseen vastaajan ei tarvitse ladata erillistä softaa tai applikaatiota vaan hän voi Bilendi Discuss´ssa valita suosimansa pikaviestikanavan, kuten Whatsappin tai Facebook Messengerin, ja vastaanottaa kysymyksiä tai tehtäviä puhelimeensa. Häntä voidaan esimerkiksi pyytää lähettämään kuva ruokailutilanteesta tai tutkittavan kategorian ostoksestaan tai kertomaan tulevan viikonlopun TV:n katseluaikeistaan. Keskustelun voi rajata kahdenkeskiseen viestintään tutkijan ja osallistujan välillä tai tuoda vastaukset ja kommentit näkeviä yhteisöjä ideoinnin rikastamiseksi. Discussia voidaan hyödyntää tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessien eri vaiheissa, asiakaskokemuksen kehittämisessä tai reaaliaikaisena palautekanavana. 

”Discuss mahdollistaa välittömän vastauksiin tai palautteisiin reagoinnin jatkokysymysten muodossa. Reaaliaikaisuudella päästään siis hyvin lähelle asiakaskokemuksen ymmärtämisen kannalta tärkeimpiä hetkiä.” Auma-aho linjaa. 

Tutustu tarkemmin: www.bilendi.fiMenestyjät