Tehokkaampi hallinto on avainasemassa, kun yksityisellä ja julkisella sektorilla haetaan kustannus- ja aikasäästöjä. Neptonin henkilöstöhallinnon pilvipalvelut mahdollistavat työnantajille paremman tiedolla johtamisen, sekä tekevät työntekijöiden arkisista rutiineista nopeampia ja helpompia. 

Nepton tunnetaan erityisesti työajan kirjaamisen ja -hallinnan palveluna sekä HR-ratkaisuna. Neptonin palveluja käyttää yli 100.000 henkilöä Suomessa. 

Neptonin tavoitteena on mahdollistaa asiakasyritysten menestyminen helpomman ja tehokkaamman henkilöstöhallinnon avulla. SaaS-ratkaisun tuoman prosessien laadun parantuessa vähennetään virheitä, säästetään aikaa ja minimoidaan turhia kustannuksia. 

”Olemme tunnistaneet tavat, joilla voimme auttaa asiakkaita. Tarvittaessa ravistelemme itsestäänselvyydeksi muodostuneita tapoja. Mietimme minkälaisilla palveluilla voimme auttaa asiakkaitamme onnistumaan liiketoiminnassaan”, Neptonin toimitusjohtaja Jukka Kivistö toteaa. 

Viimeisimpänä laajennuksena palveluun on lisätty reaaliaikainen palkanlaskenta, jonka avulla työntekijä näkee työaikakirjauksia syöttäessään hänelle muodostuvan palkan. Palkkalaskelma on hyväksyttävissä palkkayhteyshenkilön toimesta maksuun. Olemme ensimmäisenä Suomessa kehittäneet työnantajan ja työntekijöiden yhdessä käyttämän palkkahallinnon prosessin. 

”Palkanlaskennan teknologinen kehitys on ollut hidasta, voisi sanoa, että asiakkaat eivät ole osanneet edes toivoa tällaista”, Kivistö mainitsee. 

Pilvipalvelun avainhyödyiksi Neptonilta nostetaan helppokäyttöisyys ja tiedolla johtaminen. Ratkaisut perustuvat työntekijöiden itsensä päivittämään, ajantasaiseen ja läpinäkyvään tietoon, mikä auttaa ohjaamaan liiketoimintaa todellisiin lukuihin perustuen. Tiedon kattavaa hyödyntämistä tukevat myös vakioidut liittymät muihin käytössä oleviin toiminnanohjauksen ja henkilöstöhallinnon best-of-breed-palveluihin. 

Neptonille tärkeää on ollut panostaa johdon saavuttamien hyötyjen lisäksi työntekijöiden käyttäjäkokemukseen. Palvelu on kehitetty helposti omaksuttavaksi ja läpinäkyväksi. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan omaan työhön, mikä näkyy henkilöstön työhyvinvoinnissa. 

”Tavoitteenamme on tehdä palveluja, joita työntekijät aidosti haluavat käyttää”, Kivistö kiteyttää. 

Modernit SaaS-ratkaisut auttavat yrityksiä menestymään

Laajentamismahdollisuuksia ja synergiaetua eri toimijoiden kesken 

Pilvipalveluille ominaista on myös mahdollisuudet laajentaa ratkaisuja liiketoiminnan kasvun mukaan. Palvelujen kehitys kulkee käsi kädessä asiakkaiden muuttuvien ja kasvavien tarpeiden kanssa – tai jopa ennakoi niitä. Esimerkkinä etupainotteisesta innovoinnista on Nepton Palkat. 

Asiakkaiden muuntuviin palvelutarpeisiin vastaa myös SaaS-toimijoiden yhteinen konserni, jota Nepton on mukana rakentamassa. Konsernin tavoitteena on mahdollistaa yritysten menestyminen Suomen parhaiden SaaS-ratkaisujen avulla. 

”Muodostetussa konsernissa palveluntarjoajat toimivat tiiviinä yhteisönä etsien asiakkaille entistä tehokkaampia ratkaisuja. Samalla voimme hyödyntää keskinäistä apua ja sparrausta”, Kivistö kuvailee. 

Tutustu tarkemmin: nepton.fiMenestyjät