HR Plus on henkilöstöhallinnon strategisen konsultoinnin kumppani, joka auttaa asiakasyrityksiään esimerkiksi muutostilanteissa. Yrityksessä uskotaan, että integraatiotilanteissa parhaita tuloksia saavutetaan yhtenäisellä viestinnällä, henkilöstön osallistamisella ja hallitulla prosessilla.

HR Plus auttaa yritysostotilanteissa muutoksen johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä, projektijohtamisessa, uuden organisaation ja kulttuurin rakentamisessa sekä käytännön HR-käytäntöihin liittyvissä asioissa. Yrityksen asiantuntijoiden tehtävänä on tuoda asiakkailleen paitsi näkemystä, myös aikaa ja resursseja tilanteessa, jossa työnmäärä lisääntyy. 

– Meillä on pitkää kokemusta, joten tiedämme mitä yritysostojen henkilöstöhallinnossa tulee systemaattisesti huomioida. Lisäksi tuomme mukanamme kansainvälisen kentän ymmärrystä, esimerkiksi jos yrityksen toimipisteitä on useassa maassa, kertoo HR Plus:n toimitusjohtaja Markus Taina. 

Onnistunut integrointi on edellytys yrityskaupan liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen, mutta sen kautta voidaan luoda myös entistä vahvempi ja tuleviin muutoksiin valmiimpi organisaatio.

– Hyvin toteutettu integrointi vaatii suunnittelua, riittäviä resursseja ja selkeää johtamista. Onnistuneen yhteistyön kautta voidaan lopputuloksena löytää kasvua ja kehitystä, joka olisi ollut muuten mahdotonta, HR Plus:n osakas Saara Siltala toteaa. 

Yritysostot ovat kuitenkin samaan aikaan myös monin tavoin haastavia, jopa hyvin tunteellisia tilanteita. Tämän takia prosessissa onkin Tainan ja Siltalan mukaan tärkeää huomioida laajasti molempien organisaatioiden tarpeet, jatkuvuus kommunikaatiossa ja selkeys prosesseissa. 

Uusi kulttuuri ja tavat toimia 

HR Plus uskoo, että integraation menestyksekäs läpivieminen alkaa hyvästä muutosjohtamisesta ja siitä selkeästi viestimisestä. Tähän liittyy usein myös esihenkilöiden kouluttamista ja työkalujen tarjoamista heidän käyttöönsä. Toinen integraation merkittävä osa on organisaatioiden yhdistämisessä auttaminen.

– Tämän osa-alueita ovat esimerkiksi uuden organisaatiorakenteen luominen sekä johtajien nimitykset, Taina mainitsee.

Yrityskaupan jälkeisessä tilanteessa myös kulttuuri ajautuu muutokseen, kun eri taustoista tulevat ihmiset alkavat työskennellä yhdessä. Integraatio antaakin mahdollisuuden rakentaa kokonaan uutta kulttuuria. 

– Me voimmekin integraatiotilanteessa tuoda näkyvyyttä kulttuurin yhteneväisyyksiin ja eroihin, auttaa arvioimaan uuden kulttuurin suuntaa, Siltala summaa. 

Taina haluaa muistuttaa myös siitä, että vaikka integraatiotilanne vaatii venymistä ja tuo mukanaan paljon uutta, kannattaa siitä ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti. 

– On hyvä muistaa, että integraatio on aina kokonaisvaltaista tiimityötä eri funktioiden välillä ja projektitiimille hieno kokemus, hän summaa. 

Tutustu tarkemmin: hrplus.fiEdelläkävijät 2022