Bolidenin tavoite on olla maailman ilmastoystävällisin ja arvostetuin metallien tuottaja. Ilmastotavoitteen saavuttamiseksi käynnissä on jatkuvasti erilaisia toimenpiteitä, joilla lisätään energiatehokkuutta ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

Bolidenin lähtökohta kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi on hyvä, sillä alan yleiseen tasoon verrattuna hiilidioksidipäästöjen määrä on jo nyt suhteellisen pieni. Suorituskykyä halutaan edelleen parantaa ja tarkoitus on, että vuoteen 2030 mennessä CO2-intensiteettiä saadaan vähennettyä 40 prosenttiin vuoden 2012 tasosta. 

Konsernin suomalaisilla toimipaikoilla tavoitetta kohti kuljetaan teknologisten uudistusten ja oman toiminnan jatkuvan kehittämisen kautta. Boliden Harjavallassa yksi merkittävimmistä päästövähennyksiä tuoneista muutoksista toteutettiin nikkelituotannon laajennuksen yhteydessä, kun kuivaamon vanha öljykäyttöinen kuivain vaihdettiin hukkalämpöä hyödyntävään. 

– Aiemmin öljyä kului vuositasolla 1 600 omakotitalon energiankäyttöä vastaava määrä. Investoinnin avulla vähensimme suoria CO2-päästöjä 11 000 tonnia vuodessa. Samalla tämä on tietysti suuri taloudellinen säästö käyttökustannuksiin, Boliden Harjavallan kehitysjohtaja Esa Peuraniemi kertoo.

Suoria päästövähennyksiä tuo myös Boliden Kevitsan tuore investointi sähköiseen ajorataan. Muutoksen myötä avolouhoksella liikennöivien 13 louheenkuljetusauton käyttövoima vaihtuu dieselistä päästöttömään sähköön. Vastaavaa tekniikkaa ei ole vielä käytössä millään muulla suomalaisella kaivoksella.

– CO2-päästöt vähenevät noin 20 prosenttia 500 metrin ajoradalla ja samalla hiukkaspäästöt pienenevät. Saavutamme tasaisemman ja nopeamman ajon sekä alhaisemmat huoltokustannukset, Boliden Kevitsan toimitusjohtaja Henrik Grind toteaa.

Boliden Harjavallan nikkelisulaton laajennuksen keskiössä oli uusi nikkelirikasteiden kuivain. Hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun jatkossa rikasteiden kuivaamisessa hyödynnetään tehtaan hukkalämpöä öljylämmitteisyyden sijaan.

Bolidenin sinkkitehtaalla Kokkolassa lähtökohta ilmastokysymykseen on erilainen, sillä prosessin luonteen vuoksi suoria CO2-päästöjä on vähän ja ilmaston kannalta oleellisimmat toimenpiteet tehdään energiankäytön tehostamisessa. Yksi keskeisimmistä asioista on prosessilämmön yhä monipuolisempi hyödyntäminen, minkä lisäksi niinkin tavanomaiselta kuulostava toimenpide kuin siirtyminen led-lamppuihin tuo tehdasmittakaavassa toteutettuna huomattavaa energiansäästöä. Henkilöstö on muutosten moottorina avainasemassa, tehtaan energiatehokkuuden kehittämisestä vastaava Jarmo Herronen korostaa.

– Kukaan ei voi yksin muuttaa tehdasta tai maailmaa, mutta jokainen idea ja jokaisen oma tekeminen vie meitä kohti ilmastotavoitettamme. 

Tutustu tarkemmin: www.boliden.com/fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut