Hallituksen ohjelma ohjaa luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä vuoteen 2035 mennessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry muistuttaa kuitenkin, että öljylämmityksestä ei tarvitse luopua kokonaan, vaan se voi toimia yhtenä osana ilmastomyönteistä lämmitystapaa myös jatkossa.

Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään, että hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa, vaikka öljylämmityksestä ei luovuttaisi. Ydinasemassa muutoksessa ovat uusiutuvan polttoöljyn käyttäminen, eri lämmitysmuotojen yhdistäminen ja tehokkaammat teknologiat. 

”Markkinoille on saatu vuoden 2021 syksyllä täysin uusiutuva polttoöljy, jonka jakelu on nyt aloitettu yhtä kattavasti kuin normaalin kevytpolttoöljyn. Uusiutuvaan lämmitysöljyyn vaihtaminen ei vaadi kalliita järjestelmäuudistuksia, ainoastaan komponenttien vaihtamisen ja säätöjen tarkistamisen”, esittelee Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula. 

Hannula näkee, että paras kustannus- ja käyttötehokkuuden yhdistelmä saavutetaan hybridijärjestelmillä. 

”Esimerkiksi lämpöpumpulla voidaan tuottaa 70–80 prosenttia lämmöntarpeesta ja loput uusiutuvalla lämmitysöljyllä. Öljy otetaan käyttöön kovemmilla pakkasilla. Näin ei kuormiteta Suomen sähköverkkoa, juuri kun huipputehon tarve on suurimmillaan. Samalla molempia lämmönlähteitä käytetään silloin, kun hyötysuhde on niissä paras”, hän toteaa. 

Olemassa oleva infrastruktuuri tuo kiinteistöille kustannussäästöjä. Hannula korostaa, että lämmitysenergiamuutoksessa on hyvä huomioida se, että öljylämmitystä varten infrastruktuuri on jo olemassa. Jakeluverkosto, säiliöautot ja kiinteistöjen olemassa olevat säiliöt kannattaa hyödyntää. Hän muistuttaa, että toistaiseksi esimerkiksi kaukolämpö ei myöskään ole fossiiliton vaihtoehto. 

Uusiutuvalla lämmitysöljyllä toimivan järjestelmän hybridikäyttöä puoltaa myös hinta. Sähköön verrattuna säästöt voivat olla merkittäviä ja samalla myös investointikustannukset uusissa kiinteistöissä pienempiä. Hannula nostaa esille myös huoltovarmuuden. 

”Haja-asutusalueella, talvimyrskyjen iskiessä, täysin sähkön varassa oleminen on iso riski. Öljylämmitys sen sijaan vaatii hyvin pienen määrän sähköä, jonka voi tuottaa aggregaatilla”, hän toteaa. Teollisuudessa lämpöpumput voivat hyödyntää erilaisia prosessien hukkalämpöjä ja kovilla pakkasilla tuotetaan tarvittava lisälämpö uusiutuvan lämmitysöljyn avulla, näin saadaan hyvä energiatehokkuus ja päästöjä alas, Hannula jatkaa. 

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n luoma tiekartta osoittaa, että ilmastotavoitteisiin pääseminen lähivuosina on täysin mahdollista. ”Öljylämmityksen tuottamat päästöt ovat tippuneet jo miljoona tonnia 2000-luvun aikana. Tämä kehitys jatkuu ja vuonna 2035 ennustamme, että päästöt ovat lähellä nollaa, jos uusiutuvan polttoöljyn käyttöön kannustetaan”, Hannula mainitsee. 

Tutustu tarkemmin: www.ley.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut