Jo pitkään etäjonottamisen ratkaisuja kehittänyt EWQ päätti noin viisi vuotta sitten nivoa yhden palvelun alle myös elektroniset hintalaput ja digitaaliset näytöt. Tämän mahdollistajaksi luotiin oma mikropalveluarkkitehtuuri EWQ Zone, jonka avulla asiakkaat pääsevät hallinnoimaan käyttämiään palveluja helposti. 

”Mietimme, miten saamme asiakkaan tiedot yhteen kokonaisuuteen ja samalla eri palvelujen käyttämisestä helppoa ja joustavaa, jotta kaupan alan muu työ ei sen takia häiriinny. Samalla ratkaisu on joustava myös meille, voimme jatkokehittää ja lisätä palveluja helposti”, kertoo EWQ:n CTO Mikael Krogius. 

Kaikissa teoissa vastuullisuus edellä 

EWQ Zonen lisäksi toinen muista erottava tekijä on vastuullisuus. EWQ varmistaa kaiken tuotantonsa vastuullisuuden koko tuotantoketjun osalta. 

”Varmistamme alihankkijoidemme osalta tiukat vastuullisuuskriteerit erillisin auditoinnein (mm. SMETA) ja vaadimme kaikilta alihankkijoiltamme sitoutumisen vastuullisuusperiaatteisiimme. Se varmistetaan sillä, että alihankkijat allekirjoittavat aina erillisen EWQ CSR Code of Conduct -dokumentin”, kertoo toimitusjohtaja Sampo Brisk. 

Vastuullisuus näkyy myös kotimaan tuotannossa, suhtautumisessa omaan henkilöstöön, ympäristöön sekä asiakkaisiin. Briskin mukaan konkreettisten vastuullisuustekojen luominen ruohonjuuritasolla tekee työstä palkitsevaa. 

Palveluilla joustavuutta ja säästöä 

EWQ:n digitaalinen vuoropalvelu antaa myymälälle tietoa ruuhkista, auttaa optimoimaan henkilöstömäärää ja näyttää esimerkiksi poistuman. Asiakkaalle se on mahdollisuus hyödyntää odotusaika järkevästi – ja korona-aikana turvallisesti. 

”Elektronisten hintalappujen avulla vältetään printtaaminen ja hyllypäivittämiseen käytettävä aika. Säästettävä paperimäärä on suuri vastuullisuusteko. Hintatiedot ovat näin myös aina oikein ja verkkokaupan keräily sekä hyllyttämien helpottuvat”, kertoo toimitusjohtaja Sampo Brisk. 

EWQ Zonen avulla asiakkaalle myös myymälöiden digitaalisten näyttöjen päivittäminen on todella nopeaa. Se onnistuu yhdellä kertaa jopa koko ketjun laajuisesti. 

Brisk uskoo, että digitaalisten palvelujen käyttäminen tulee lähivuosina merkittävästi lisääntymään. Muissa pohjoismaissa suuntaus on jo nähtävissä. 

”Fyysiset jonot poistuvat, verkkokaupan osuus lisääntyy edelleen ja kaikki paperinen mainonta tulee loppumaan vähitellen. Ne, jotka ottavat nyt etunojan uusien toimintatapojen hyödyntämisessä, tekevät myös suurimman nousun myynnissä”, Brisk summaa. 

Tutustu tarkemmin: https://ewq.zoneTulevaisuuden Suomi