Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen haluaa painottaa työssä onnistumisen mittauksessa ensisijaisesti asiakastyytyväisyyttä euromääräisen tuloksen tai toteutuneiden kauppojen sijaan. Johdon kannattaa lisätä kovien tulosmittarien joukkoon myös laadun mittaus.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toteuttamassa Myynti & Markkinointi 2021 -barometrin tuloksissa nousi tarve muutokseen, jossa oman työn arvioinnissa merkitsee paitsi määrä myös laatu.

Yli puolet (55 %) myynti- ja markkinointialan ammattilaisista esitti selkeän toiveen siitä, että tulevaisuudessa tärkein mittari työssä onnistumiselle olisi asiakastyytyväisyys. Nyt mittaaminen ei vastaa ammattilaisten toiveita, sillä tulosseurannassa painottuvat toteutuneet kaupat euromääräisenä (52 %), myynnin kasvu (47 %), organisaation tai osaston tulos (46 %) ja myyntikate (42 %).

Asiakastyytyväisyys takaa tuotot

Myyjät ja markkinoijat tietävät, mihin suuntaan asiakkuudet ovat menossa. Johdon olisikin hyvä kysyä omilta ammattilaisiltaan, mitä asiakkaille kuuluu. 

”Asiakkaan puolella oleminen on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille tärkeää pitkällä tähtäimellä. Ihmisille me loppujen lopuksi tätä työtä teemme”, huomauttaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Tyytyväinen asiakas pysyy yrityksen asiakkaana pitkään. Tulovirrat tulevat pienemmillä kustannuksilla pitkistä asiakkuuksista. Etenkin B2B-kaupassa asiakastyytyväisyys on kriittistä, sillä pitkät kannattavat kumppanuudet takaavat yrityksen menestyksen.

Uudet mittarit pohdintaan

Työelämä kaipaa nyt pehmeämpiä, pitkän tähtäimen arvoja. Kovien myyntitulosten mittaamiselle on helpompaa valita määrälliset mittarit, mikä voi osaltaan viedä huomiota pehmeämmistä laatumittareista. 

Esimerkiksi markkinoinnin laatumittarit voivat herkästi jäädä myyntilukujen seurannan jalkoihin, vaikka myynti ja markkinointi kulkevat aina käsi kädessä. Markkinointihan on saman jatkumon alkupää.

”Johtajien kannattaisi miettiä uusia mittareita myynnin ja markkinoinnin onnistumiselle. Lisäksi alojemme ammattilaisten ottaminen mukaan strategiatyöhön olisi liiketoiminnan kehittämisessä hyödyllistä”, korostaa Hovinmäki. 

Myynti & Markkinointi 2021 -barometri

Myynti & Markkinointi 2021 -barometrin vastaukset kerättiin sähköisellä kyselyllä 1.–12.11.2021 ja 15.–20.11.2021. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1 558 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. 

Lisätietoa: mma.fiTulevaisuuden Suomi