Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii teollisuuden uudistamista. Luonnosta saatavan energian hyödyntäminen sekä hiilen sitominen ovat avaimia kestävään tulevaisuuden teollisuuteen. Tornion Arctio Industrial Parkissa on näihin mahdollisuuksia vaikka muille jakaa.

Nousevat teollisuudet alat, joissa sekä hyödynnetään että valmistetaan kestäviä energiamuotoja, vaativat hyvää raaka-aineiden saatavuutta, erinomaisia logistisia yhteyksiä, kattavaa yhteistyöverkostoa ja osaajapoolia sekä tietysti kestäviä puitteita toiminnalle. Realiteetti usein on kuitenkin se, että jostain täytyy tinkiä.

Monista paikoista poiketen Tornioon rakentuva Arction teollisuuspuisto on ainutlaatuinen mahdollisuus saada kaikki kestävän teollisuuden mahdollistajat yhdeltä alueelta. 

Valmiit puitteet kestävälle teollisuudelle

Arctio sijaitsee Röyttän sataman läheisyydessä, joten siellä on mahdollisuus hyödyntää valmista logistista ketjua. Sijainti mahdollistaakin helpon vetytuotannon käynnistämisen. Business Tornion toimitusjohtaja Marko Alamartimon mukaan suunnitteilla oleva Euroopan läpi kulkeva vetyputki tulee kulkemaan myös Tornion kautta, lisäten samalla vetyteollisuuden potentiaalia Arctiossa.

Vesivoiman hyödyntämisen lisäksi Meri-Lapin valmiit ja suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot myös mahdollistavat teollisen toiminnan hiilijalanjäljen minimoimisen vihreän energian kautta. Tornion seudulle suunnitteilla oleva biokaasulaitos tulee myös lisäämään alueen kestävien energiamuotojen hyödyntämispotentiaalia merkittävästi.

Alamartimo myös muistuttaa, että Torniolla on oleellinen valttikortti aina käytössään, ja se on kaupungin sijainti maailmankartalla.

“Sijainti Suomen ja Ruotsin rajalla tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia niin työvoiman kuin investointien kannalta. Kielitaitoa löytyy ja Perämeren pohjukan alueelle on suunnitteilla useita suurinvestointeja niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Yhdessä ne lisäävät alueen vetovoimaa merkittävästi ja luovat hyvinvointia jo valmiiksi vilkkaalle kansainväliselle alueelle”, Alamartimo muistuttaa. 

Ota yhteyttä

Marko Alamartimo, Toimitusjohtaja | 040 025 1350 | marko.alamartimo(a)tornio.fi

businesstornio.fiTulevaisuuden Suomi