Millaisia yksilöllisiä syöpähoitoja meillä voisi olla? Miten biopohjaiset materiaalit taipuvat päälle puettaviksi tai ultrakevyiksi kuljetusratkaisuiksi? Entä miten valoon perustuvia teknologioita hyödynnetään energiatekniikassa? 

Suomen Akatemian lippulaivat hakevat ratkaisuja muun muassa näihin haasteisiin. Lippulaivoissa yhdistyvät korkealaatuinen tutkimus, kunnianhimoiset tavoitteet ja vahva yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Osaamiskeskittymissä ovat mukana yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi eturivin suomalaiset yritykset sekä järjestöjä ja säätiöitä. 

Suomen tulevaisuus rakentuu osaamisen varaan. Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta luovat liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehittämiseen osaamista, jolla varmistetaan kestävä kehitys, taloudellinen kasvu ja hyvinvointi. Tiedeyhteisö luo ainutlaatuista osaamista, jota yritykset tarvitsevat uudistuakseen ja kasvaakseen globaaleilla markkinoilla. Suomen Akatemia vahvistaa tutkimusrahoituksen asiantuntemuksellaan korkeatasoisen osaamisen hyödyntämistä ja tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. 

Lippulaivaohjelmaan kuuluu kymmenen osaamiskeskittymää, joiden tutkimusalat vaihtelevat tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan mallin rakentamisesta uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkereiden ja diagnostiikan innovaatioiden kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillintä, metsien käytön ennakointi ja tulevaisuuden ihmislähtöinen tekoäly ovat niin ikään korkeatasoisen tutkimusyhteistyön kohteina, kun uusia toimintatapoja ja ratkaisuja luodaan. 

Lue lisää: www.aka.fi/lippulaivaohjelmaInnovaatiot