Laserhitsausteknologian asiantuntijayritys Coherent tekee tiivistä yhteistyötä sähköauto- ja akkuteollisuuden kanssa. Ongelmanratkaisuun keskittyvä asenne ja innovatiivinen teknologia luovat hyvät edellytykset menestykselle. 

Coherentin asema sähköauto- ja akkuteollisuuden kumppanina on vahvistunut viime vuosina. Tärkeänä alkusysäyksenä tälle on ollut tarve löytää toimiva ratkaisu akkukennostojen kotelojen sulkemiseen. 

– Perinteisillä liitosmenetelmillä kannen sulkeminen ei ole ollut riittävän luotettavaa. Kehittämällämme kaksisädelaserilla pystyimme syventämään liitoksia ja lisäämään luotettavuutta ilman riskiä alumiinin roiskumisesta hitsattaessa, kertoo toimitusjohtaja Jarno Kangastupa. 

Tieto yhden toimittajan kanssa tehdyn yhteistyön myönteisistä tuloksista levisi muille alan toimijoille. Tällä hetkellä Coherent toimii alan tunnetuimpien nimien kanssa ja yrityksen hitsauslaitteistoja on sähköautovalmistajien omilla kriittisiä liitoksia valmistavilla tuotantolinjoilla. 

Tällä hetkellä autoteollisuuden sähköistyminen kiihtyy entisestään ja samalla uudenlaisen hitsausteknologian käyttösovellusten määrä lisääntyy. Kangastupa pitää kiinnostavina nousevina ilmiöinä esimerkiksi ESS-energiavarastointia sekä kuparin hitsaamista että uusien materiaaliyhdistelmien kanssa työskentelyä. 

– Vaikka olemme pieni osa tuotantoa, olemme osa avaintekniikkaa. Ilman laserliittämistä sähköautotekniikan valmistaminen olisi huomattavasti kalliimpaa, hitaampaa ja vaatisi paljon enemmän tilaa, Kangastupa esittää. 

PARTNEROITUMINEN TUO ASIAKKAILLE LISÄARVOA 

Kangastuvan mukaan suuri muutos liittyy myös alan kulttuuriin, jossa ongelmanratkaisussa on siirrytty yhä enemmän yhteistoimintaan asiakkaiden kanssa. 

– Monet yrityksistä toimivat startup-henkisesti ja tarve kasvattaa kapasiteettia nopeasti on kova. Haasteita tuleekin entistä tiheämmällä tahdilla, joten tehokkainta onkin ratkoa niitä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Samalla myös kokonaisuuksien hallinnasta on tullut yhä tärkeämpää, koska muutoksia tapahtuu yhä enemmän samanaikaisesti, hän kuvailee. 

Vaikka Coherent on yksi fotoniikka-alan globaaleja johtajia, joidenkin osatekijöiden, kuten prosessimonitoroinnin ja erikoisoptiikan, osalta parhaaksi tavaksi toimia on huomattu partneroituminen. 

– Olennaista on luoda parhaiten toimiva paketti, jolla asiakkaamme menestyvät, Kangastupa toteaa. 

Yksi tärkeistä asiakasten menestystä siivittävistä valinnoista on myös satsaaminen kenttähuoltoon ja sovelluskehitykseen kansainvälisillä avainalueilla. Omien tiimien kautta asiakkaiden tuotannolle taataan parhaat edellytykset jatkuvassa muutoksessa ja mahdollistetaan tehokas keskustelu ja tiedonjakaminen. 

UUSILLE OSAAJILLE TILAUSTA 

Coherent Finlandin yksikköön Tampereella tarvitaan toiminnan kasvaessa jatkuvasti uusia osaajia, niin lasertekniikan kuin muiden toimintojen, kuten projektien hallinnan ja ohjelmistokehittämisen osalta. 

– Meillä on nähtävissä nyt laajentuminen lasertekniikasta myös muihin osaamisalueisiin ja tämä jatkuu varmasti tulevaisuudessa, Kangastupa toteaa. 

Hänen mukaansa yritys tarjoaa työntekijöilleen merkittävän globaalin organisaation kiinnostavia tehtäviä sekä asiakkaita tekniikan kärjestä. 

– Yhdessä kehittämisen takia meillä työskennellessä saa näkyvyyttä asioihin, jotka tulevat kuluttajille tai perinteisemmille toimijoille tutuiksi vasta vuoden tai kahden kuluttua. Meillä pääseekin aidosti edelläkävijöiden joukkoon, hän päättää. 

Lue lisää: www.coherent.comTeknologia- ja teollisuusratkaisut