Linde Gas auttaa konkreettisesti yrityksiä näiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla edelläkävijän kilpailukykyisiä ratkaisuja mm. hiilidioksidin talteenoton ja vetyteknologian avulla. 

Olemme päivittäin tekemisissä kaasujen kanssa, olipa sitten kyseessä hengitysilma, hiilihapotetut juomat tai vaikkapa terästuotteet. Yhteiskunnallisesti kaasut ovat avainasemassa monien huoltovarmuuskriittisten toimintojen osalta. Teollisuudessa kaasujen merkitys järkevien ja toimivien hiilineutraaliratkaisuiden löytämiseksi on korostunut entisestään. 

Linde – jonka moni muistaa AGAn nimellä – on maailman johtava yli 100 maassa toimiva teollisuuskaasu- ja teknologiayritys. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljardia euroa, ja merkitys alan edelläkävijänä erittäin suuri. 

”Missiomme on tehdä maailmasta kestävästi tuottavampi. Tätä tehtävää toteutamme päivittäin toimittamalla asiakkaillemme korkealaatuisia tuoteratkaisuja, teknologioita ja palveluja, jotka tekevät asiakkaistamme menestyneempiä ja samalla auttavat ylläpitämään ja suojelemaan luontoamme”, toteaa Linden Suomen ja Baltian liiketoimintayksikön vetäjä Pauli Toiviainen. Hän on työskennellyt yhtiössä koko työuransa juuri työn merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden vuoksi. 

ELINTÄRKEÄÄ HAPPEA JA PÄÄSTÖJEN MINIMOINTIA 

Sairaalat tarvitsevat elintärkeää happea, elektroniikkaa valmistetaan erikoispuhtailla kaasuilla, paperia valkaistaan kloorin sijaan hapella ja vetyä tarvitaan puhtaisiin polttoaineisiin. Kaasuja tarvitaan kaikkialla ympäri vuorokauden, turvallisesti ja katkeamattomasti toimitettuna. Ilmailu-, kemian-, elintarvike-, panimo-, elektroniikka-, konepaja- ja metalliteollisuus ovat riippuvaisia kaasusta – mutta yhä enemmän myös siitä, miten tuotannossa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja siitä, kuinka prosesseja voi toteuttaa pienemmillä polttoaine- ja kemikaalimäärillä vähentäen päästöjä ja hukkaa. 

”Olemme tuoneet nestemäisiä kaasuja käyttäville asiakkaillemme hiilineutraalin Linde Green -tuotelinjan, joka käsittää nesteytetyn hapen, typen, argonin ja hiilidioksidin. Lisäksi meillä on Porvoon Kilpilahdessa Pohjoismaiden suurin hiilidioksidin talteenottolaitos”, Toiviainen kertoo. 

Sustainability-raportti osoittaa, miten Linden sovelluksia käyttämällä asiakkaat pienensivät v. 2020 globaalisti hiilijalanjälkeään 85 miljoonaa tonnia ja Linden oma hiilituottavuus oli 2,3. ”Omat globaalit kestävän kehityksen ja energiatehokkuusasteen tavoitteemme ovat tiukat ja ohjaavat kaikkea toimintaamme”, Toiviainen vahvistaa. 

EDISTYKSELLISIÄ VETYKEHITYSHANKKEITA 

Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vedyn merkitys kasvaa, ja se on myös Lindellä yksi tärkeimmistä painopiste- ja kehitysalueista. ”On tärkeää, että koko arvoketju aina sähkön tuotannosta vedyn toimittamiseen asiakkaille on ympäristön kannalta kestävä. Vihreyteen vaaditaan kokonaisketjun hallintaa ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, Toiviainen painottaa. 

Linde-konserni satsaa tänä vuonna kolmanneksen tutkimus- ja kehitysbudjetistaan eli lähes miljardi euroa vetykehityshankkeisiin. ”Meillä on teknologia, osaaminen ja halu investoida vetyhankkeisiin myös Suomessa. Pohjoismaissa Lindellä on pitkällä jo useita yhteistyökuvioita: Norjassa Linde toimittaa maailman ensimmäisen vetykäyttöisen autolautan, ja Ruotsissa vedyn avulla vähennetään terästeollisuuden päästöjä. Maailman johtavana asiantuntijana olemme käytettävissä asiakkaan liiketoiminnan, turvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi”, Pauli Toiviainen kiteyttää. 

Lue lisää: www.linde-gas.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut