Caverion erottuu teollisuuden palvelukumppanina laajalla tarjoomallaan ja monipuolisella asiantuntijuudellaan. Lisäarvoa yritykselle ja sen asiakkaille tuovat panostukset digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen. 

Caverion tuottaa teollisuudelle kokonaisvaltaisia palveluja, jotka kattavat suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja, esimerkiksi projektijohtamiseen tai -kehittämiseen, sekä käytön ja kunnossapidon ratkaisuja. Tärkeitä toiminta-alueita yritykselle ovat muun muassa sähköautomaatiourakointi sekä energiasektorin toiminnot, kuten vesivoimalat. 

– Voisi todeta, että meiltä saa kaikkea, mitä teollisuuden kunnossapidossa ja projekteissa tarvitaan. Laajan tarjooman mahdollistavat yrityksen pitkät perinteet, oikeanlaiset yritysostot sekä harkittu strateginen kehitystyö, kertoo Hannu Leskelä, Caverion Teollisuuden Pohjoisen aluejohtaja. 

Yrityksessä nähdään, että teollisuuden asiakkaat arvostavat yhä enemmän aidosti yhdeltä luukulta saatavaa palvelua ja yhtenäistä hankintaa. 

– Kilpailukyvyn ja tehokkuuden kannalta asiakkaalle on kannattavinta keskittää ja hyödyntää toiminnan eri osa-alueiden integroiminen. Toisaalta kokonaisvaltaisen näkemyksen ohella meille tärkeää on myös erikoisalueiden hallitseminen. Tästä esimerkkinä voisi nostaa sähkösaatto-osaamisen, jossa olemme olleet vahvoja tekijöitä jo pitkään, Leskelä kuvailee. 

Leskelän mukaan Caverionin vahvuuksiin kuuluu erityisesti toiminnan systemaattinen kehittäminen, josta yritys saa myös positiivista palautetta asiakkailtaan. 

– Meillä on hyvää ymmärrystä siitä, mitä lainalaisuuksia kaikessa kehitystyössä tulee huomioida. Tiedämme, että kehityksen kivijalan tulee olla kunnossa, ennen kuin voidaan hyödyntää laajemmin esimerkiksi digitalisaatiota. 

MENESTYSTEKIJÖINÄ TIEDOLLA JOHTAMINEN JA OMA HENKILÖSTÖ 

Yritys panostaa tällä hetkellä paljon digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, kuten esimerkiksi erilaisiin teollisuuden IoT- ja analytiikkaratkaisuihin hyödyntäen niissä vahvasti koneoppimista. Juuri nyt meneillään on esimerkiksi kehityshankkeita, joissa tuomme tiedolla johtamisen työkalut ja menetelmät kunnossapidon mukana. Digitaalisia ratkaisuja ennakoivaan kunnossapitoon käytetään yrityksessä monipuolisesti jo nyt, esimerkiksi Caverionin vesivoimakohteista on laitoksia, joista kerätään kattavasti dataa, sekä olemassa olevista automaatiojärjestelmistä että lisättyjen anturien avulla. Kerättävää dataa hyödynnetään vahvasti edistyneiden IoT- ja analytiikkaratkaisujen avulla tarjoten jalostettua tietoa ja raportointia tiedolla johtamiseen. 

– Tiedolla johtamisen lisääntyminen näkyy erityisesti asiakasraportoinnin ja analytiikan kehittymisessä. Pyrimme tarjoamaan oikea-aikaista, tarvittavaa tietoa organisaatioille kumppanuudessa yhä tehokkaammin, Leskelä kuvaa. 

Caverionilla koetaan, että toiminnan tärkein kulmakivi on oman henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Caverionissa kaiken palvelun tuottavat ihmiset, joten heidän osaamistarpeitaan halutaan ennakoida ja ohjata oikeaan suuntaan ajoissa. Ihmislähtöisessä organisaatiossa myös johtamisjärjestelmän toimivuus korostuu. 

– Haluamme olla edelläkävijä sen osalta, että parhaat osaajamme ovat sitä myös tulevaisuudessa. Uskomme, että digitalisaation lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän huomiota roolitukseen, uuden osaamisen luomiseen ja toimivaan johtamiseen, Leskelä summaa. 

Lue lisää: www.caverion.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut