St1 on ollut jo pitkään Transport Savikon polttoainekumppani. Laaja asemaverkosto, inhimillinen ote ja vastuullisuus ovat tärkeitä tekijöitä yhteistyön pysyvyydessä.

St1 tunnetaan kotimaisena energiayhtiönä, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Energiatransitio on alkanut ja yritys haluaa auttaa asiakkaitaan tärkeän matkan varrella.

Transport-Savikko Yhtiöt Oy on suomalainen, perinteinen kuljetusalan perheyritys, joka toimii pääasiassa Pohjoismaissa ja jonka kalustokokonaisuuteen kuuluu noin 200 yksikköä, mukaan lukien sekä oma että sopimusautoilijoiden kalusto. 

Yritykset ovat tehneet yhteistyötä jo yli kaksikymmentä vuotta, mikä on kilpaillulla alalla poikkeuksellista. Vahvan pohjan tälle on luonut jaettu ymmärrys kumppanuuden tärkeydestä sekä samanlainen arvomaailma. Erityisesti humaania, inhimillistä otetta arvostetaan molemmissa yrityksissä.

– Olemme kiitollisia ja ylpeitä, että olemme saaneet olla Savikon kumppani ja laajentaa yhteistyötämme viime joulukuussa. Tämä yhteistyö on hyvä esimerkki yrityksemme ajattelusta, että puhdas energia ei ole yhden tekemää, kertoo St1:n ammattiliikenteen ja suurasiakkuuksien myyntipäällikkö Anthony Sundström. 

Savikolla nähdään, että kestävyys ja vakaus ovat tärkeitä tekijöitä kaikissa yrityksen kumppanuuksissa.

– Meillä on yli viisikymmentä vuotta kestäneitä asiakassuhteita, mutta yhtä lailla arvostamme pitkäkestoisia, luottamukseen perustuvia suhteita myös toimittajiemme kanssa, mainitsee Savikon operatiivisista toiminnoista, myynnistä ja markkinoinnista vastaava Markku Kariniemi. 

KAUASKATSEISTA APUA MYÖS TULEVAISUUDESSA

Savikolle merkittäviä syitä yhteistyöhön ovat tietysti myös sujuvasti toimivat käytännönasiat, kuten sopimusehdot, asemaverkosto ja turvallisuus. 

– Olemme kokeneet, että St1:llä on oikeilla reiteillä asemat ja lupaukset täytetään aina, kuten on sovittu, mainitsee toimitusjohtaja Erkki Savikko. 

Kun yhä useampi loppuasiakas odottaa vastuullisuutta, on senkin merkitys kasvanut. Transport Savikolla ollaankin tyytyväisiä, että St1:n osalta voidaan luottaa toimittajakumppanin vastuulliseen liiketoimintaan. 

Ympäristökriteerien lisääntyminen ja samaan aikaan maailmalla tapahtuva myllerrys tuovat kuljetusalalle haasteita, joita St1 ja Transport Savikko toivovat voivansa ratkaista myös yhdessä. 

– Viimeisen puolen vuoden tapahtumat ovat tehneet tulevaisuudesta vaikean ennustaa, mutta kumipyöräkuljetukset ovat niin tärkeä osa yhteiskunnan toimivuutta, että ne eivät tule loppumaan. Tällä hetkellä isojen autojen osalta ei voida myöskään siirtyä täyssähköön. Meillä onkin tärkeitä asioita mietittäväksi, Kariniemi toteaa.

St1 toivoo voivansa olla asiakkaille entistä laajemmin apuna, nyt kun suuret muutokset ovat väistämättömiä. 

– On yhä tärkeämpää ymmärtää asiakkaita ja olla ajan hermolla muutoksissa. Haluamme löytää tapoja, joilla voimme tarjota ammattimaisen henkilöstömme muskelit heidän palvelukseensa. Energiamurros taklataan yhdessä, Sundström summaa. n

YHTEYSTIEDOT: 

St1 Oy

www.st1.fi/tarjouspyynto

Puh. 0800 131 031

Transport-Savikko Yhtiöt Oy

www.transport-savikko.fi

Puh. 020 781 5600Teknologia- ja teollisuusratkaisut