Suomalaiset yritykset ovat kansainvälisesti vertailtuna pitkällä vastuullisuudessa. Hyvistä teoista kuitenkin viestitään arkaillen, aivan turhaan. On aika ottaa saavutuksista kaikki markkinointiviestinnällinen hyöty irti. 

Suunnitelmallinen vastuullisuudesta viestiminen tulisi olla osa jokaisen yrityksen str ategiaa. Sidosryhmät tulee sitouttaa yhteiseen, tärkeään tavoitteeseen paremman tulevaisuuden puolesta.

Vastuullisuus kaikilla osa-alueillaan on kilpailuetu ja tulevaisuudessa vaatimustaso tulee kiristymään. Jokaisen yrityksen on hyvä olla valmis muutokseen. Meidän avullamme vastuullisempaa toimintaa ja siitä viestimistä voi lisätä kaikille sidosryhmille.

Brandkind on B2B markkinointiin erikoistunut kumppani, joka palvelee vastuullisuusviestinnässä eri kokoluokkien ja monen toimialan yrityksiä. Tunnistamme yritysten resurssit ja skaalan, suhteutamme ja kerromme kanssasi vastuullisuu-desta läpi arvoketjujen ja velvoitteiden muuttuessa.

Jo nyt ESG-vastuullisuusraportointi on tärkeä valintakriteeri yhteistyökumppaneiden valinnassa. Vastuullisiksi tunnistetut yritykset menestyvät ja kiinnostavat sijoittajia. Koska kukaan ei kuitenkaan ole vielä valmis, on jo vastuullisuustav oitteiden asettaminen tärkeä viestinnän arvoinen askel.

Lue lisää: brandkind.fiTulevaisuuden Yritys