Kouvolan sijainti, vahva toimialaosaaminen sekä kehittämishalu tekevät kaupungista logistisesti vahvan. Vuoden 2023 alussa otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama, joka korostaa entisestään Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena. 

Kouvola laajentaa logistiikka-alueitaan rakentamalla yhdistetyt kuljetukset mahdollistavaa Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalia. Terminaalin ja sen alueiden hallinnoinnista, toimintaedellytyksien kehityksestä sekä palveluiden tuottamisesta vastaa Railgate Finland Oy. 

Terminaalialue toimii open access -periaatteella: yhteydet, kapasiteetti ja tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä. Kouvolan kaupunki kaavoittaa lisäksi logistiikka- ja yritysalueita, jotka mahdollistavat yrityksille sijoittumisen terminaalialueen läheisyyteen. 

Moderni terminaalialue yhdistää kuljetusmuotoja ja palvelee kotimaisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen tarpeita. Railgate Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Niemi näkee, että kaupungin tarjoamat mahdollisuudet ovat uniikkeja. 

”Kouvolassa yhdistyvät sijainti, hyvät olemassa olevat palvelut, alueen oppilaitosten kautta saatava osaaminen, yhteistyö TKI-asiantuntijoiden kanssa sekä vahva tahto kehittää logistisia mahdollisuuksiamme asiakkaiden ja toimijoiden hyödyksi”, hän toteaa. 

Ilmastotavoitteet ohjaavat toimintaa 

Kuivasatama mahdollistaa jopa 1100 m pitkien junien tehokkaan lastauksen ja purun kokonaisina sekä palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle. 

Tärkeä tekijä terminaalin toiminnassa on Niemen mukaan kuljetustapojen yhdistämisen joustavuus ja siitä saatava hyöty ympäristölle. 

”Terminaali mahdollistaa tehokkaat ilmastoystävälliset toimintamallit, esimerkiksi niin, että runkokuljetukset hoidetaan raiteilla, ja jakelu maantieliikenteenä, hiilidioksidipäästöt minimoiden.” 

Tähän kehityssuuntaan ohjaavat myös polttoaineen hinnannousu sekä logistiikka-alan kuljettajapula. 

Kokonaisuutena Kouvolassa nähdään, että muuttuvasta maailmanpoliittisesta tilanteesta riippumatta, terminaalihanke tuo merkittävää ja laajaa etua koko Suomelle. 

”Kehitämme nyt aivan uudenlaista konseptia, joka parantaa yksittäisten toimijoiden toimintaedellytyksiä, sekä koko vientisektorin kilpailukykyä”, Niemi summaa. 

Lue lisää: railgate.fiTulevaisuuden Yritys