Suomen neljänneksi suurin kaupallinen satama Hangon Satama pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusin yhteistyövarustamoista on Stena Line, joka aloitti tämän vuoden helmikuussa reitin Hangosta Ruotsin Nynäshamniin. Kevään aikana vuorosta tulee päivittäinen, kun reitille lisätään toinen alus. 

Hangon Satama on kaupallisesti ja kansainvälisesti merkittävä merikuljetusten solmukohta ja sen pääpainopiste on nopeafrekvenssinen linjaliikenne Itämerellä. Sataman toiminta jakautuu kolmeen satamaosaan, Länsisatamaan, Ulkosatamaan ja Koverhariin. Päämarkkina-alueisiin kuuluvat Saksa, Puola, Ruotsi sekä Viro, Itämeren ulkopuolella myös Iso-Britannia ja Benelux-maat. 

”Toimimme erityisesti rekkaliikenteen ja ulkomaan kaupan ehdoilla. Tuonnissa korostuvat esimerkiksi kulutustavarat, viennin osalta Suomen vientiteollisuuden tuotteet”, kertoo Hangon Sataman toimitusjohtaja Anders Ahlvik. 

Sataman tärkeimmät yhteistyövarustamot ovat Hanko-Eurooppa välillä laajaa linjaliikennettä harjoittava Transfennica sekä Finnlines, joka suuntaa erityisesti Itämeren itäpuolen markkinoille. Uutena varustamona tänä vuonna satamasta on aloittanut Stena Line. 

”Heidän avaamansa Hangon ja Tukholman Nynäshamnin välinen linja yhdistää sekä matkustaja- että tavaraliikenteen. Tämä on meille nyt uutta, koska kauttamme ei ole viime aikoina kulkenut matkustajia. Yhteistyö Stena Linen kanssa on ollut erittäin antoisaa ja helppoa, keskustelut ja päätöksenteko ovat edenneet ripeästi”, Ahlvik kuvailee. 

Stena Line aikoo ottaa reitille käyttöön myös toisen aluksen toukokuussa, jolloin liikenne muuttuu päivittäiseksi molempiin suuntiin. Hangosta ja Nynäshamnista lähtö on iltaisin. 

Alueen potentiaali käyttöön ja kätevämpää matkustamista 

Matkustajille muutos avaa mahdollisuuden välttää suurkaupunkien ruuhkat molemmissa maissa. Satamaan pääsee nopealla yhteydellä ja omalla ajoneuvolla eteenpäin jatkaminen on helppoa. 

”Matkustajaliikenne luo varmasti Hangon ja Länsi-Uudenmaan alueelle myös yleistä nostetta. Täällä on paljon potentiaalia ja uskomme, että reitti mahdollistaa matkailun ja kiinnostuksen lisäämisen”, Ahlvik toteaa. 

Uusi reitti toimii hyvin myös osana laajempia tulevaisuudennäkemyksiä ja kehitystyötä. 

”Kehitämme jatkuvasti satamatoimintaa, satama-alueita ja tarjontaamme yhdessä asiakkaidemme ja varustamoiden kanssa. Teemme paljon sekä digitaalisella että fyysisellä puolella, jotta voimme lisätä tehokkuutta ja tehdä liikenteestä parhaiten sekä matkustajia että tavaravirtoja palvelevaa”, Ahlvik kiteyttää. 

Lue lisää: portofhanko.fiTulevaisuuden Yritys