Yhä useammassa yrityksessä on robotiikkaa käytössä tai ainakin sen käyttöönottoa harkitaan. Usein ei kuitenkaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota käyttöönottoon prosessina. Jos robotista halutaan maksimaalinen hyöty, robottiin tulee asennoitua uutena työkaverina. 

Robotti tuli töihin (ESR) -projektissa mallinnettiin eri aloilla toimivien yritysten kanssa onnistunutta ohjelmistorobotiikan ja etäläsnäolorobotiikan käyttöönottoa. Liiketoiminnan automatisoinnissa on keskeistä tunnistaa prosesseja, joita robotilla voidaan tehostaa ja, joiden avulla toteutetaan yrityksen strategiaa. On osattava myös kuvata tunnistettuja prosesseja ja määritellä tehostamisen tavoitteet. Projektiin osallistuneet yritykset kulkivat 7 vaihetta sisältävän polun, joka johti syvällisempään ymmärrykseen robotiikan tuomista mahdollisuuksista. 

Valittavat teknologiat ovat aina yrityskohtaisia. Onnistunutta käyttöönottoa yhdistävät ennen kaikkea johdon sitoutuminen käyttöönottoon sekä henkilöstön osallistuminen jokaisessa vaiheessa. Robotti on tulevaisuudessa yhä useamman työntekijän lähin kollega. Robotti muuttaa työyhteisön totuttuja toimintatapoja, työtehtäviä sekä dynamiikkaa. Vaikka suunnitelmalliseen käyttöönottoon kuluu paljon resursseja, siihen kannattaa panostaa. Onnistunut robotiikan käyttöönotto lisää tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia – tehoa ja iloa. 

www.jamk.fi/rtt 

Kirsi Kemell 

johtamisen asiantuntija 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Henna-Riikka Markkio 

projektipäällikkö 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tulevaisuuden Yritys