Ajoterveys koskettaa kaikenikäisiä kuljettajia. Huolta omasta tai läheisen ajoterveydestä ei kannata sivuuttaa. Asian ottaminen puheeksi on usein tärkeä ensimmäinen askel.

Iän karttuminen ei automaattisesti tarkoita ajoterveydellisiä pulmia. Tai tee kuljettajasta riskiä liikenteessä. Huolenaiheena ajoterveys kohdistuu kuitenkin usein iäkkäisiin, vaikka ajoterveys koskettaa jokaista kuljettajaa ikään katsomatta.

Ajoterveyttä arvioi lääkäri, mutta kuljettajalla on suurin vastuu ajokyvyssään tapahtuvien muutosten tarkkailussa. Myös läheisten rooli korostuu, sillä aina ei kuljettaja itse huomaa ajoterveydessä tapahtuvia muutoksia. Ottamalla asian puheeksi voi kuljettajaa auttaa tunnistamaan puutteet ajamisessa. Arvioinnin ja keskustelun tueksi on nyt luotu kattava verkkoaineisto.

Liikenneturvan, Muistiliiton, Sydänliiton ja Diabetesliiton toteuttamassa aineistossa on esimerkkejä, joilla voi arvioida omaa ajokuntoa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Riskitilanteet ja toistuvat kolhut esimerkiksi pysäköintilanteissa ovat varoitusmerkkejä kaikenikäisillä, mutta varsinkin ikääntyneillä.

Jos ajaminen ei ole enää turvallista itselle tai muille, on se lopetettava. Uusi aineisto opastaa myös pohtimaan autoilun vaihtoehtoja. Apua voi löytyä esimerkiksi kimppakyydeistä, kunnan palveluista tai sähköisestä liikkumisvälineestä.

Tutustu verkkoaineistoon osoitteessa liikenneturva.fi/puhuajoterveydestä – ja ota ajoterveys puheeksi.

Liikenneturva, kuva: Nina MönkkönenHelatorstai Hyvä terveys