Kauppakeskus REDI:n tiloissa Anne Helenius (Leo Clean Oy) sekä Larri
Isokääntä (Oy Essity Finland Ab).

 

Essityn Tork Vision Siivous on digitaalinen siivouksenhallintajärjestelmä,
jonka avulla siivooja saa reaaliaikaista tietoa sujuvoittamaan työtään.
Palvelun avulla voidaan kohdentaa siivousta eniten käytettyihin tiloihin
ja varmistaa, että annostelijoissa on riittävästi paperia ja saippuaa.

 

Tork Vision Siivous on älylaitesovellus, joka toimii siivousta tarjoavan yrityksen ja siivoojan työkaluna, mutta kerää myös toimitilasta vastaavalle tärkeää tietoa tilojen käyttöasteesta ja siivoustapahtumista. Ensimmäinen ohjelmaversio otettiin käyttöön 2014 Ruotsissa, Pohjois-Euroopan suurimpiin kuntosaliketjuihin kuuluvassa IKSUssa, jossa palvelua hyödynnetään edelleen.

Järjestelmä välittää sensorien avulla tietoa siivottavien tilojen kävijämääristä ja esimerkiksi saippua-, WC-paperi- ja käsipaperiannostelijoiden täyttöasteesta.

”Tämä on erityisen tärkeää nykyisin, kun käsihygieniasta huolehditaan aiempaa enemmän, ja esimerkiksi ilmakuivamista on pitkälti luovuttu”, kertoo Essityn aluepäällikkö Larri Isokääntä.

Helppokäyttöinen sovellus sujuvoittaa merkittävästi siivoojan työtä, kun turha annostelijoiden tarkistustyö jää pois, ja sen sijaan tieto täyttötarpeesta tulee reaaliaikaisesti älylaitteeseen. Samalla asiakasreklamaatiot tyhjistä annostelijoista vähenevät ja asiakkaiden kokonaistyytyväisyys kasvaa.

Huomattavia kustannushyötyjä

Kiinteistön omistajalle palvelu tuo kustannus tehokkuutta ja säästöä.

”Siivoustehtävien ennakoimisella ja oikealla ajoittamisella on suuri merkitys. Esimerkkinä voi ajatella vaikkapa isoja tapahtuma-areenoja, joissa wc-käyntien sujuvuudella on suora vaikutus väliaikatuotteiden myyntiin”, Isokääntä toteaa.

Myös hygieniatuotteiden menekin ja hävikin seuraaminen helpottuu sovelluksen avulla. Kulutuksen kätevämpi seuraaminen antaa hyvän avun budjetointiin.

”Aiemmin hävikkiä saattoi tulla vuositasolla merkittäviä määriä sen takia, että siivooja työvuoron päätteeksi vaihtoi täydet pakkaukset puolityhjien tilalle, jotta ne eivät loppuisi kesken.”

Paluu työpaikoille sekä tapahtumiin ja odotukset korkean hygieniatason ylläpitämisestä tuovat lisätarvetta palvelulle. Isokäännän mukaan Essityllä uskotaan käyttäjämäärien kasvavan huomattavasti.

”Siivouspalvelujen tarjoajalle tämä tuo merkittävää lisäarvoa uusista kohteista neuvotellessa. Näemme, että kiinnostus palvelua kohtaan lisääntyy jatkuvasti”, hän summaa.

 

www.tork.fiMenestyvä Suomi