Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi koetaan kasvun esteeksi, etenkin pk-yrityksissä. Työntekijän markkinoilla erottaudutaan kannustimilla.

Fennian IRO Researchilla teettämän tutkimuksen mukaan 60 prosenttia yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman löytämisen olevan haaste ja jopa kasvun este.

”Yrityksen arvot ovat entistä merkittävämmässä roolissa ja lisäksi yritys- ja johtamiskulttuurin, vastuullisuuden ja työilmapiirin tulee olla kunnossa. Korona-aikana suomalaiset ovat tottuneet myös etätyöhön”, Henki-Fennian myynnin ja asiakkuuksien johtaja Kari Wilen listaa houkuttelevan yrityksen peruspilareita.

Seuraava kysymys on sitouttaminen. Tarve kannustimille on tunnistettu ja joka toisessa yrityksessä pohditaan, miten omaa mallia voisi kehittää paremmaksi.

“Tarve kannustimille on tunnistettu ja joka toisessa yrityksessä pohditaan, miten omaa mallia voisi kehittää paremmaksi. Eläkevakuutus pitäisi kuulua osaksi jokaisen yrityksen tehokasta kannustinjärjestelmää. ”

Edut ovat hygieniatekijöitä, kannustimilla erottaudutaan

Liikuntasetelit ja lounaskortit ovat perusetu- ja, joiden oletetaan kuuluvan työsuhteeseen. Kannustimista suosituin on tutusti rahabonus, joka on käytössä 94 prosentilla kyselyn yrityksistä.

”Se on perinteinen vaihtoehto, johon on helppoa päätyä, etenkin, jos tietoisuus muista vaihtoehdoista on niukkaa”, toteaa myyntijohtaja Juha-Pekka Kurttila.

Neljänneksessä yrityksissä hyödynnetään vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, seuraavaksi tulevat optiot ja päätään on nostanut myös henkilöstö- ja palkkiorahastot. Ryhmäeläke on kustannustehokas, määritellylle ryhmälle otettu vakuutus, jota käytetään avainhenkilöiden sitouttamiseen ja palkitsemiseen.

”Eläkeasiat alkavat kiinnostamaan jo kolmekymppisenä, kun ymmärretään, ettei eläke tule olemaan samaa luokkaa kuin vanhemmilla. Ryhmäeläkkeellä sitoutetaan avainhenkilöitä, kuten johtoryhmä tai myyntipäälliköt, strategiakauden tai muun muutosvaiheen yli”, kertoo myyntijohtaja Tuomo Yli-Erkkilä.

Ryhmäeläkkeen määrä vuodessa voi esimerkiksi vastata kuukauden tai kahden kuukauden palkkaa ja se maksetaan tavoitteiden toteutumisen mukaan. Jos henkilö lähtee yrityksestä kesken tavoitekauden, kerätty potti jää yrityksen käyttöön ja se voidaan hyödyntää vaikka rekrytointiin.

”Vaikka vakuutus sanana kalskahtaa kululta, itseasiassa ryhmäeläkevakuutus on eri osapuolten näkökulmasta järkevä kannustin. Hoitokulu on pieni ja fiksuihin rahastoihin sijoitettuna eläkesäästö kasvaa pitkällä juoksulla mukavasti korkoa.”

Fennia.fi/palkitsemisenaikaMenestyjät