AFRY on yksi Euroopan johtavista suunnittelu- ja konsultointiyhtiöistä ja vastaa megatrendeihin kiinteistöjen ylläpidon johtamisen palveluillaan. AFRYn palveluvalikoima laajentui alkuvuoden yritysoston myötä, jolloin Vahanen-yhtiöt siirtyi AFRYn omistukseen. AFRY on kehittänyt kiinteistödataa hyödyntävän modulaarisen alustan AFRY Monitorin, jolla kiinteistön hallintaa voidaan tehostaa ja automatisoida.

AFRYn palveluvalikoima on laajentunut kiinteistöjen ylläpidon- ja energiajohtamisen palveluilla. Vahasen operatiivisen johtajan Timo Finnilän mukaan ratkaisut vastaavat vallitseviin megatrendeihin kuten digitalisaatioon sekä ympäristötavoitteisiin. AFRY tarjoaa palveluja esimerkiksi kiinteistöjen olosuhteiden sekä energiatehokkuuden seuraamiseen ja hallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, raportointiin sekä vedenkäytön ja jätteen määrän seurantaan.

”Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa etsimme tapoja, joilla kiinteistö voi toimia parhaalla tavalla, turvallisesti ja kestävästi. Lopputuloksena säästetään energiaa ja vettä, huoltoja ja tarkastuksia tehdään ennakoivasti, järjestelmien elinkaari pitenee ja häiriöt vähenevät. Samalla huomioidaan myös, että hyvät olosuhteet säilyvät”, hän kuvailee.

AFRYn palvelut ovat skaalautuvia asiakkaan tarpeiden mukaan. Osa asiakkaista hyödyntää täydellistä energiajohtamisen palvelua, osa konsultointia tai auditointia tietylle osa-alueelle. AFRY toimii puolueettomasti, joten palveluissa voidaan hyödyntää myös asiakkaan jo olemassa olevia järjestelmiä.

AFRY Monitor tarjoaa kokonaisnäkymän kiinteistöön

Asiantuntijapalvelujaan tukemaan on luotu oma älykäs, digitaalinen alusta AFRY Monitor, joka tekee kiinteistönhallinnasta ajantasaista, yhdenmukaista ja ympärivuorokautista. Sen avulla voidaan esimerkiksi pidentää kiinteistön laitteiden elinkaarta sekä mahdollistaa proaktiivinen ongelmiin puuttuminen.

”AFRY Monitor on modulaarinen alusta, jossa yhdessä näkymässä voidaan tarjota joko kaikki moduulit – tai asiakkaan tarpeen mukaan yksittäisiä. Useampaa moduulia käyttämällä saa selvää synergiaetua, kun tietoa voidaan hyödyntää laajemmin”, Finnilä esittelee.

AFRY Monitorin moduulit kattavat energiajohtamisen, jolla seurataan energian ja veden kulutusta sekä päästövaikutuksia, rakennusautomaation etävalvonnan ja älykkäät ohjaukset, huoneistokohtaisen vedenmittauksen, olosuhdehallinnan ja jäteseurannan.

”Järjestelmän tuottaman tiedon laatu on merkittävästi korkeammalla tasolla manuaalisesti kerättyyn tietoon verrattuna. Voimme seurata tietoja joka minuutti ja opettaa järjestelmälle lähes rajattomasti uutta”, Finnilä vetää yhteen.Tulevaisuuden Suomi