Metropolian projektipäällikkö Tiina Vuorijärvi.

Big-Flash -hanke kehittää yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa edistämällä uusien teknologioiden kokeilemista ja hyödyntämistä. Vantaan kaupungin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeessa toteutetaan 122 projektia.

Big-Flashin toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. Tavoitteena on nostaa yritysten teknologista osaamista sekä kilpailukykyä Uudenmaan alueella sekä vastata yritysten tarpeeseen osaavasta työvoimasta.

Teemme projekteja nousevissa teknologioissa: autonominen robotiikka, kobotiikka, tekoäly ja koneoppiminen, IoT & 5G sekä nousevat teknologiat.

”Hankkeessa on 122 projektia, joista sata on pieniä, 20 keskisuurta ja kaksi laajamittaista kokonaisuutta. Tässä on mahdollista viedä potentiaalinen pieni idea demon kautta eteenpäin protoasteelle ja jopa laajamittaiseen tuotannolliseen toteutukseen saakka”, Metropolian projektipäällikkö Tiina Vuorijärvi esittelee.

”Big-Flash järjestää kaikille avointa koulutusta ja tarjoaa yritykselle mahdollisuuden kokeilla uusia teknologisia ratkaisuja käytännössä.

Vantaan elinkeinopalvelujen projektipäällikkö Laila Bröcker.

Tämä on yksi Uudenmaan suurimmista yrityshankkeista ja Metropolian tämän hetken suurin hanke.”

Yhteistyö antaa asiantuntemusta yrityksille siitä, mitä ideoita kannattaa lähteä toteuttamaan ja opiskelijat pääsevät ohjatusti ratkomaan yritysten ongelmia ja kartoittamaan omia työmahdollisuuksiaan.

Vantaan elinkeinopalvelujen projektipäällikkö Laila Bröcker kertoo, että Vantaan kärkiklustereissa luodaan verkostoja, jotka edistävät yritysten elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja liiketoimintaa.

”Big-Flashissä keskeistä on uusien teknologioiden käyttöönottaminen, pk-yritysten digitalisaation edistäminen sekä oppilaitoksen ja elinkeinoelämän verkostoituminen”, Böcker esittelee.

Hankkeen asiantuntijaosaaminen sekä työtilat ovat maksuttomia ja yhteistyökumppanit tarjoavat usein myös laitteita lainaksi. ARI-verkosto

4 the Drivers Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Tommi Berg.

liitetään jatkossa osaksi korkean teknologian klusteria.

”Yritysten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä ja käyttää oppilaitosten monipuolisia palveluja hyväkseen. Hankkeessa on osaavia ihmisiä ja yritys saa konkreettista hyötyä.”

Mobiilirobotiikka etenee

4 the Drivers Oy on helsinkiläinen yritys, joka erikoistuu autonomisen ajamisen ja maastokelpoisen mobiilirobotiikan ratkaisuihin. Yrityksen tuoteprojekti Big-Flashissä koostuu mobiilirobotista, ohjauslaitteesta ja ohjelmistosta.

”Hanke on työllistänyt meitä, mutta se ei ole aiheuttanut ylimääräistä työtä. Olemme käyneet hyviä keskusteluja useiden tiimien kanssa, tutustuneet opiskelijoihin ja Metropolian henkilöstöön ja saaneet uusia ajatuksia ja uusia näkökulmia toimintaamme”, yrittäjä ja toimitusjohtaja Tommi Berg kertoo.

Berg kertoo olevansa tyytyväinen siihen, mitä yritys on kustannustehokkaassa ja monipuolisessa hankkeessa tähän mennessä saavuttanut. Erityisesti projektin sähköautomaatio on edennyt hyvin ja nyt yritys keskittyy aiempaa enemmän tuotekehitykseen.

Lisätietoja: www.bigflash.metropolia.fiTulevaisuuden Suomi