Keski-Pohjanmaan liitto voi pinta-alaltaan olla Suomen pienin maakunta, mutta mitä yritteliäisyyteen, asumismukavuuteen ja liikenneyhteyksiin tulee, se on kärkiluokkaa.

Viime vuonna maakunnan väestömäärä lisääntyi lähes 500 ihmisellä, vaikka trendin olisi virallisten ennakkolaskelmien mukaan pitänyt olla aleneva.

”Ennusteet perustuvat usein siihen, että mitään kehitystä ei tapahdu, mutta olemme viime vuosina järjestelmällisesti kasvattaneet seudun vetovoimaisuutta. Kokkolassa sijaitsee esimerkiksi Pohjois-Euroopan johtava epäorgaanisen kemian alan klusteri, joka kasvaa kasvamistaan”, Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen sanoo.

Peräti 82 prosenttia maakunnan ”bruttokansantuotteesta” tulee viennistä. Kokkolan satama on Suomen suurimpia tavarasatamia ja maantieteellinen sijainti pääradan ja valtatie 8 varrella takaa logistiikan toimivuuden. Myös alueellisen lentokentän tulevaisuus näyttää taas valoisammalta.

”Alueellinen sähkölentoliikennehanke on erityisen kiinnostava. Tavoitteena on, että 19-paikkainen sähkölentokone olisi säännöllisessä liikenteessä vuonna 2027”, Kaiponen sanoo.

Hän painottaa, että maakunta on kehittänyt kaavoitustaan siten, että sinne on entistä helpompaa perustaa menestyviä yrityksiä.

”Noin 30 miljoonan euron vetypilottitehdas aloittaa esimerkiksi ensi vuonna toimintansa Kokkolassa, ja se taas on yhteydessä suunnitteilla olevaan Suomen ja Ruotsin väliseen vetykaasuputkeen”, hän sanoo.

Maakunnassa panostetaan myös tuulivoimaan, mikä tuo verotuloja ja luo uusia työpaikkoja.

”Alueella on kapasiteettia noin 1 300 tuulivoimalalle. Yhdistettynä aurinkovoimaan ja maatalouden biokaasuhankkeisiin, maakunnan yhteenlaskettu vihreä tuotantoteho voi muutamaan vuoden kuluttua olla parhaimmillaan peräti 7 000 gigawattia”, Kaiponen sanoo.

Riittävän työvoiman saatavuuden turvaaminen elinkeinojen ja suunniteltujen suurinvestointien tarpeisiin on maakunnan yksi lähiajan keskeisimmistä kehittämistarpeista.

”Puhtaan luonnon läheisyydessä on hyvä olla ja elää, mutta nettiyhteyksien pitää toimia. Siksi olemme rakentamassa valokuituverkkoja haja-asutusalueille. Myös maakunnan koulutusmahdollisuudet ovat hyvät, löytyyhän täältä sekä yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu että ammatillinen oppilaitos”, Kaiponen sanoo.

https://keski-pohjanmaa.fi/Tulevaisuuden Suomi