Paikallisvoima Ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme syksyisissä Suomessa. Kuva: Outi Järvinen.

Paikallisten energiayhtöiden rooli Suomen kuntien taloudessa on tärkeä. Sen lisäksi, että paikallisenergiayhtiöt monipuolistavat sähkön tuotantoa ja siirtoverkostoa, ne tuottivat 25 verkkoyhtiön riippumattomassa vertailussa noin 34 miljoonan euron säästöt sähkön siirron hinnassa ja keskimääräisen 600 000 euron säästön kaukolämmön kustannuksissa yhtiökohtaisesti. Siitä huolimatta, että kaksi kolmesta paikallisesta verkkoyhtiöstä hinnoitteli myymänsä sähkön alle markkinahinnan, ne kasvattivat markkina- arvoaan vuosina 2019–2022 keskimäärin 950 euroa kuntalaista kohti – samalla kun yhtiöiden tuotot vastasivat 0,36 % kunnallisveroprosentista. (Paikallisten energiayhtiöiden vaikutus kuntatalouteen, Afry, 2022)

Paikallisvoima ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme sekä edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen kertovat paikallisenergiayhtiöiden toiminnan perustuvan läheiseen suhteeseen kuntalaisten, paikallisten yritysten sekä sidosryhmien välillä – samalla kuitenkin markkinaehtoisesti.

”Vaikka paikalliset energiayhtiöt ovat lähellä omistajiaan ja asiakkaitaan, ne tahtovat toimia markkinaehtoisesti. Hyvin toimivat markkinat ovat paras tae energian toimitusvarmuudelle. Siksi nykyisessä markkinakriisissä olisi itse asiassa viisaampaa vähentää kysyntää sen sijaan että jaetaan energian hankintatukia’’, toiminnanjohtaja Toivo Hurme sanoo.

Kaikki energiayhtiöt ovat joutuneet nostamaan hintoja raaka-ainekustannusten kasvaessa. Monet paikallisyhtiöt tekevät tietoisesti tappiota hillitäkseen asiakashintojen kasvua. Parhaiten kriisistä ovat Hurmeen mukaan selvinneet toimijat, joilla irtautuminen fossiilisista polttoaineista on tapahtunut rivakasti. Hurme on tyytyväinen jäsenyhtiöidensä kykyyn edistää kestävää energiantuotantoa.

”Erityisesti kaukolämmön päästöt vaihtelevat paikkakunnittain, sillä lämpöenergiaa ei voida pörssisähkön periaatteiden mukaisesti ostaa muualta. Yhtiöt ovat onnistuneet kehittämään ratkaisuja, jotka vähentävät lämmityksen päästöjä merkittävästi’’, Hurme jatkaa.

Energiatuotannon juurilla: Kosket ovat energiatuotannon alkuajoista lähtien tarjonneet Suomelle energiaa kasvuun ja kehitykseen. Vesivoima on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää.

Paikallisten energiayhtiöiden vahvuutena on paikallistuntemus ja energian tuotantomuotojen monipuolisuus aina vesi- ja tuulivoimasta erilaisiin alueellisesti soveltuviin hukkalämpö- ja kiertotalousratkaisuihin. Polttoaineena hyödynnetään muun muassa kotimaisia bio- tai puupohjaisia raaka-aineita. Myös vedyn tuotantoon sekä pienydinvoiman tuloon valmistaudutaan. Halukkuus tehdä yhteistyötä paikallistason kumppaneiden kanssa on tärkeää; tämä on luontevaa toimintaa yhtiölle, joilla jopa 80–90 % hankinnoista kohdistuu paikallisiin yrityksiin.

”Paikallisenergiayhtiöt ovat investoreita, jotka auttavat kasvattamaan oman alueensa elinvoimaa. Paikallinen asiakaspalvelu ja osaaminen mahdollistavat erityyppistä yhteistyötä esimerkiksi energiayhtiöiden ja maatilojen tai vaikkapa leipomoiden välillä. Sivuvirtoja pystytään ohjaamaan muun muassa biokaasun tuotantoon’’, Paikallisvoiman edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen kertoo.

Edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen Paikallisvoima Ry:stä

Nykänen näkee paikallisessa kehittämisyhteistyössä valtakunnallista ja sitäkin laajempaa potentiaalia. Hän nostaa esiin myös turvallisuustekijät.

”Uusille ratkaisuille, kuten biokaasulle, on kasvava kysyntä sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Paikalliset energiayhtiöt ovat kauttaaltaan merkittäviä toimijoita alueillaan ja tämä voidaan nähdä myös geopoliittisena turvallisuustekijänä’’, Jari Nykänen summaa.

 

Paikallisvoima ry on tuottanut yhdessä sidosryhmiensä kanssa Kaukolämmön päästölaskurin, jonka avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat laskea tarkasti ja paikkakuntakohtaisesti kaukolämmön kulutuksensa päästöt. www.klpaastolaskuri.fiTulevaisuuden Suomi