Meijeriala panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen, luoviin ideoihin ja tulevaisuuteen. Myös alan työllisyystilanne on hyvä – valmistuttuaan opiskelijat pääsevät nopeasti koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Kestävä kehitys on tärkeä osa opiskelun arkea

Meijerialan opinnoissa nivoutuvat yhteen maitotuotteiden valmistus ja niiden kehittäminen, tekniikka, mikrobiologia sekä talous mielenkiintoisella ja nykyaikaisella tavalla.

Hämeen ammatti-instituutin meijerialan opetuksessa kestävä kehitys on mukana alusta alkaen, jolloin opiskelijat sisäistävät, mitä kaikkea se alalla merkitsee. Materiaalien kierto maitotuotteiden jalostamisessa, jätteiden lajittelun parantaminen ja energian kulutuksen vähentäminen nousevat esiin sekä opinnoissa että työharjoittelussa.

Kotimaisista raaka-aineista kuten maidosta ja kaurasta valmistettavat tuotteet ovat opetuksessa keskeisessä asemassa. Eläin- ja kasviperäiset tuotteet tuodaan tasapuolisesti esiin osana monipuolista ruokavaliota.

Kestävään kehitykseen liittyvä opetus luo mahdollisuuksia myös opiskelijoiden omaan innovointiin. Esimerkiksi ammattietiikan tunnilla käyty keskustelu eettisistä valinnoista ja kestävästä tulevaisuudesta johti siihen, että lähtökohtaisesti valmistamme aina voin myyntiin, mutta jos voin vesipitoisuus nousee tai jää valmistuksessa liian korkeaksi se ei enää käy myyntiin. Tuolloin pyrimme hyödyntämään voin uusilla tavoilla kuten esimerkiksi leivontaan. Näin ”viallinen” voi ei päädy biojätteeksi.

Digitalisoitu opetusmeijeri tarjoaa opiskelijoille modernin oppimisympäristön

Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmeijeri Hämeenlinnan Sairiossa on keskeinen osa opiskelua. Opetusmeijerissä valmistetaan erilaisia maitotuotteita sekä tehdään laadunvarmistusta kemiallisilla, mikrobiologisilla ja aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä.

Opetusmeijerin toiminnallisuutta on täydennetty digitalisoinnin avulla. Opiskelijat voivat opiskella entistä monipuolisemmin simulaation avulla ja tietoa saadaan kerättyä enemmän opetuksen tueksi. Datan avulla voidaan seurata muun muassa maitovalmisteiden lämpökäsittelyä ja pastöroinnin lämpötilaa.

Digitalisoinnin myötä opetusmeijerin toimintaa on tehostettu monin eri tavoin: esimerkiksi vettä ei kuluteta turhaan, viemäriin ei valu maitoraaka-ainetta ja energian kulutus on pienentynyt.

Koko Euroopan mittakaavassa suomalaiset meijerit ovat edistyksellisiä ja digitalisoitu opetusmeijeri onkin osa nykyaikaista opetusta, jonka avulla opiskelijoiden on myös entistä helpompaa siirtyä alan työtehtäviin.

Jäätelön valmistaminen houkutteli opiskelemaan Hämeen ammatti-instituuttiin

Iida Pirnes hakeutui meijerialan opintojen pariin pikkuserkkunsa innoittamana. Pikkuserkku oli muistuttanut, että opiskellessa pääsee myös valmistamaan jäätelöä.

Opintoalan houkuttelevuutta täydentävät myös meijeristin perustutkintoon kuuluva palkallinen työharjoittelu. Ja useimmiten opiskelijoille on myös työpaikka tarjolla heti valmistumisen jälkeen.

Pirnes opiskeli ensin meijerialan perustutkinnon Hämeen ammatti-instituutissa, Hämeenlinnassa. Työkokemusta hän on saanut jo eri meijereistä ja toissa vuonna käynnistyivät jatko-opinnot Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan linjalla.

”Olen ollut erittäin tyytyväinen käytännönläheiseen koulutukseen ja sen tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Suosittelen alaa ehdottomasti muillekin.”

AMK-tutkinnon meijerialalla suorittaneet työskentelevät esimerkiksi meijeriyritysten tuotantovastaavan, tiimivalmentajan sekä vuoroesimiehen tehtävissä.

Hae opiskelemaan – vaikka heti!

Opiskelu Hämeen ammatti-instituutin meijerialan osaamisalalla kestää 2–3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Hakuun voivat osallistua peruskoulun ja lukion päättävät sekä hakijat, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Jatkuva haku meijerialan koulutukseen käynnistyy helmikuussa. Hakeminen on mahdollista myös valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä ja syksyllä.

Toisen asteen elintarvikealan perustutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi Hämeenammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa .

MilkWorks edistää meijerialan koulutuksen ja ammattien tunnettuutta

MilkWorks-toiminnan tavoitteena on lisätä kiinnostusta meijerialan koulutusta ja ammatteja kohtaan. Yhteistyössä on mukana Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi kotimaisia meijereitä sekä alan yhdistyksiä ja yrityksiä.Tulevaisuuden Suomi