Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas keino lisätä turvallisuutta etenkin alueilla, joilla kaikenikäiset kulkevat paljon jalan ja pyörällä. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Yli neljäsosassa kuntien kaduista nopeusrajoitus on enintään 30 km/h.
Kolmenkympin rajoitus on kunnalle kannattava monesta syystä.

Liikenneturva on seurannut nopeusrajoitusten jakautumista kuntien katuverkolla. Jo 27 prosenttia kuntien kaduista on 30 km/h alueita. Suunta on kasvava eli yhä enenevissä määrin kunnat hidastavat moottoriliikenteen vauhtia.

Suurista kaupungeista vauhdikkaimmin on kirinyt Oulu. Vuodentakaiseen verrattuna 30 km/h katuosuudet kasvoivat vajaasta viidestä prosentista lähes 28 prosenttiin. Tien päällä tämä tarkoittaa yli 230 kilometriä lisää kolmenkympin katua oululaisille.

Suurista kaupungeista eniten on puolestaan hiljentänyt Tampere, jonka kaduista yhteensä 65 prosen- tilla kuljetaan enintään 30 km/h nopeudella. Helsinki ja Espoo tulevat perästä rintarinnan reilulla 58 prosentilla. Pääkaupunkiseudun kolmas iso kaupunki Vantaa on jonkun verran jäljessä 44 prosentilla. Suomen hitain kunta on edelleen Juuka, jonka kaduista yli 90 prosentissa enimmäisnopeus on 30 km/h.

Turvalliseksi koettu kunta houkuttaa

Prosenttiluvut eivät yksin kerro, onko jossain kunnassa turvallisempaa liikkua kuin toisessa. Olennaista on myös se, että liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Rajoitusten noudattaminen tarvitsee myös uskottavaa valvontaa.

Moottoriajoneuvojen nopeudet vaikuttavat kuitenkin kaikkien liikkujien turvallisuuteen – etenkin suojattomien tienkäyttäjien. Alhaisemmat kaupunkinopeudet ovat yksi liikenneturvallisuuden kansainvälisestikin merkittävimmistä aiheista. Tavoite hiljentää kaupunkien nopeuksia on kirjattu myös Suomen liikenneturvallisuusstrategiaan.

Puhumalla kuntien nopeusrajoituksista Liikenneturva haluaa kannustaa kuntapäättäjiä miettimään liikenneturvallisuutta ja edistämään alhaisempia kaupunkinopeuksia. Tekoja liikenteen turvallisuuden eteen toivovat myös kansalaiset. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kahdeksan kymmenestä toivoo valtuutetuilta toimia oman kotikunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin luonnehtimaan 30 km/h nopeusrajoitusta taajamassa, 62 prosenttia vastanneista yhdisti siihen turvallisuuden. Turvallisuudentunne vaikuttaa suoraan liikkumisvalintoihimme. Se, miten turvallisena liikenne koetaan, on kunnille myös tärkeä vetovoimatekijä.

Lue lisää: liikenneturva.fi/30Tulevaisuuden Suomi