Vantaalla tunnistetaan ylisektorisen yhteistyön merkitys isojen haasteiden ratkomisessa, kuten työvoimapulassa. Vantaa kutsuu yksityistä sektoria tiiviimpään yhteistyöhön tulevaisuuden osaamistarpeiden täyttämisessä. Monenkeskistä yhteistyötä tarvitaan myös työelämävalmiuksien kehittämisessä, työvoiman saatavuuden lisäämisessä sekä työllistymiseen motivoivassa sekä ohjaavassa koulutuksessa – sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalskeen mukaan toiveet osaamisen kehittämiseen nousevat myös erityisesti paikallisista yrityksistä.

”Osaamisen vaatimukset muuttuvat nyt nopeammin, kuin mihin perinteinen koulutustarjonta pystyy vastaamaan. Suomessa on erinomainen koulutusjärjestelmä, mutta tällä hetkellä tarvitaan lisäksi nopeampia, ketterämpiä ja täsmällisempiä keinoja kehittää osaamista”, hän aloittaa.

Vantaalla uskotaan, että jatkossa koulutuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja räätälöinti. Tämä vaatii tietoa yritysten sekä oppijoiden tarpeista ja onnistuu parhaiten koulutusorganisaatioiden hyvällä yhteistyöllä. Eri asteiden oppilaitokset, elinkeinoelämä ja kaupungin työllisyyden hoidosta sekä yrityspalveluista vastaava Kasvupalvelut luovat tulevaisuuden palveluja yhdessä.

Uusi Oppimiskampus kasvun alustana

Ajattelutapa tulevaisuuden oppimisesta ja yhteistyöstä kiteytyy Vantaalla Oppimiskampukseen, joka on Tikkurilan Jokiniemeen rakennettava fyysinen sekä digitaalinen palvelualusta.

”Visionamme on luoda ammatillisen ja jatkuvan oppimisen superkampus sekä paikallinen innovaatiotoiminnan keskittymä. Sen toteutuminen vaatii yhteistyötä sekä motivoituneita oppilaitos- ja yrityskumppaneita”, kertoo hankepäällikkö Ulla Boer.

Kampuksen on tarkoitus vastata tulevaisuuden oppimis- ja innovointitarpeisiin laajasti. Boer kuvailee, kuinka kampus toimii luontevana alustana jatkuvan oppimisen sekä kohtaannon palveluiden pilotoinnille ja kehittämiselle. Koulutuspalveluiden lisäksi Oppimiskampukselle keskitetään yrityspalvelut sekä henkilöasiakkaiden neuvontapalveluita.

Tilojen tulee tukea toiminnallisuutta, jossa huomioidaan tulevaisuuden oppimisen tarpeet, kuten hybridiläsnäolon mahdollistaminen tai digitaalisten työkalujen hyödyntäminen. Oppimiskampuksella kyseessä ei ole vain uusi toimintaympäristö, vaan myös toimintamallit. Oppimisen ja työelämän on aika limittyä saumattomammin ja kohtaantoa tukevia palveluita tulee kehittää ennakkoluulottomasti.

”Vakiintuneiden toimintamallien järjestäminen uuteen uskoon on suuri ponnistus, mutta jos onnistumme tienraivauksessa, on tämä skaalattavissa muuallekin”, Kalske kuvailee.

Boer korostaa hankkeen yhteiskunnallista merkitystä.

”Osaamisen systemaattisella kehittämisellä torjumme myös yhteiskunnallisia haasteita kuten segregaatiota, varmistamme mahdollisuuksien tasa-arvoa ja sitä, että oppijoilla ja yrityksillä on mahdollisuus kukoistaa”, hän summaa.

”Tänä syksynä kontaktoimme alueen yrityksiä, käymme rakentavaa vuoropuhelua ja loppuvuodesta yhdistämme koulutusten tarjoajat ja yritykset visioimaan yhdessä tulevaisuuden palveluja sekä yhteistyömalleja kampuksella. Toisin sanoen yritykset kertovat tarpeistaan ja koulutuksen järjestäjät saavat siitä arvokasta tietoa palvelumallien muotoiluun.”

**Mikäli yrityksellänne tai organisaatiollanne on tahtotila löytää keinoja työvoiman saatavuuteen, osaamisen kehittämiseen taikka TKI-toiminnan (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) kehittämiseen, Vantaan kaupunki kutsuu avoimeen keskusteluun yhteistyömah-
dollisuuksista.**

Lisätietoja hankkeesta ja
osaamisen kehittämisen
palveluista antaa:
Ulla Boer, hankepäällikkö
040 640 1971
ulla.boer@vantaa.fi
https://business.vantaa.fi/fiTulevaisuuden Suomi