Pohjoisen pallonpuoliskon ehtymättömät tuulivarannot ovat Suomen kilpailuvaltti. Suomalaisen tuulivoiman pioneeri Tuomas Candelin-Palmqvist kysyy, miksi haikailla toisen maan öljy- tai vesivoimavarantoja siinä, missä oma energiaresurssimme on merkittävä ja kaiken lisäksi uusiutuva. ”Suomessa on tuulienergiapotentiaali, jolla voimme luoda yhteiskunnallemme vaurautta ja omavaraisuutta.”

Tuulivoimaa kohtaan elää yhä ennakkoluuloja, sanoo Tuomas Candelin-Palmqvist. Hän on suomalaisen tuulivoiman pioneeri, jolla on vuosikymmenen työkokemus alan johtavista yrityksistä ja ilmailun viranomaisvalvonnasta sekä aerodynamiikan koulutus.

”Nyt pitää kysyä, miten tärkeänä näemme Suomessa valtavan hyvin saatavilla olevan tuulen, jolla voimme lisätä energian omavaraisuutta eli riippumattomuutta tuontienergiasta. Tämä on olennaista kuluttajankin lompakon kannalta”, hän herättelee.

Candelin-Palmqvistin perustama Myrsky Energia Oy tuottaa täysin kotimaisessa omistuksessa tuulivoimaa kehittäen hankkeita yhteistyössä paikallisten maanomistajien, kuntalaisten sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. Hän toivoo suomalaisten keskittyvän niihin vahvuuksiin, joita meillä kansakuntana on.

”Osaamisella on aina ollut iso merkitys suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ja sen rakentamisessa.” Candelin-Palmqvistin mukaan on korkea aika valjastaa energia-alan osaamispotentiaalimme talouden ja teollisuuden käyttöön.

”Suomessa tehdään raudanlujaa työtä uusiutuvan energian koulutuksen ja osaamisen eteen. Meillä on kaikki edellytykset olla maailman parhaita tuulivoimassa.”

Tuulivoimaa nopeasti tuotantoon sujuvilla lupakäytännöillä

Tuulivoima on edullisin tapa rakentaa uutta teollista energiantuotantoa Suomeen ilman valtion tukea. Siinä missä esimerkiksi ydinvoimahankkeiden pelkkä luvitus- ja rakennusvaihe voi kestää toistakymmentä vuotta, tuulivoimaa voidaan kehittää nopeasti. Tämä vaatii eri osapuolten selkeää tahtotilaa. Lupakäytäntöihin Candelin-Palmqvist toivoo kuitenkin kohennuksia.

”Kunnat ja kaupungit ovat rakentuneet työpaikkojen sekä teollisen tuotannon ympärille. Jos olemme liian kranttuja uuden kehityksen suhteen, niin miten yhteiskunnallemme käy? Tämän tulisi mielestäni näkyä hankkeiden nopeammassa luvituksessa, kuten Saksassa on jo tehty. Jos esimerkiksi valitus on asianmukaisesti kerran käsitelty, tarvitseeko sitä uudestaan käsitellä ja pitää yhteiskunnan kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden esteenä’’, Candelin-Palmqvist kysyy.

Sen lisäksi, että tuulivoima lisää energiaomavaraisuutta ja mahdollistaa energiaintensiivisiä tuotantoaloja, se myös tuo Candelin-Palmqvistin mukaan kunnille valmiuksia hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

”Kiinteistöverotulot, työllistämisvaikutukset ja muut kerrannaishyödyt ovat kohdennettavissa esimerkiksi peruspalvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen – edullisemmalla energialla teollisuuden investointien houkuttelemisen lisäksi. Toki huoltovarmuuskysymystäkään ei sovi unohtaa: hajautettu energiatuotanto luo meille turvallisuutta energiansaannin varmistamisen näkökulmasta. Energia on muutakin kuin vain energiaa.’’

Suomella on harvinaisen hyvät tuuliolosuhteet

Candelin-Palmqvistin mukaan Suomen tasainen maastokuva ja pohjoinen sijainti ilmentää tuulivoiman erinomaisia edellytyksiä jopa globaalisti. Hän valottaa, että Suomen pohjoinen sijainti luo edellytykset hyville tuuliolosuhteille pitkällä aikavälillä. Maapallon kallistuskulma ja kiertorata auringon ympäri tekevät pohjoisen alueille vuodenaika- ja lämpötilavaihteluja. Lämpötilavaihtelut taas tuottavat paine-eroja ja fysiikan lain mukaisesti paine-erot pyrkivät tasoittumaan synnyttäen ilmavirtauksia – tuulta.

”Kyseessä on pitkän aikavälin energiapotentiaali Suomelle. Ihan heti maapallon kiertoliike ja kallistuskulma eivät ole muuttumassa”, Candelin-Palmqvist hymähtää.

Samoin energiankulutuksen ja tuulivoimatuotannon yhteneväisyys ovat Suomessa optimaalisia; talvella kun on erityisen tuulista, on myös energiankulutus suurempi. Tulevaisuudessa tuulivoima voi Candelin-Palmqvistin mukaan tukea suomalaisen vedyn hiilineutraalia tuotantotaloutta luoden erikoisasemaa uuden globaalin markkinan syntyessä.

”Valtioiden vauraus maailmassa on perustunut pitkälti paikallisiin energiavarantoihin. Jossakin paistaa aurinko, jossakin on fossiilisia energialähteitä ja meillä Suomessa on tuulta. Toivon vilpittömästi, että heräämme yhteiskunnallisesti ymmärtämään taloudelliset, ympäristölliset sekä energiaomavaraisuuteen liittyvät tekijät tuulivoimassa. Jos me suomalaiset emme sitä tee, sen tekee joku muu”, Candelin-Palmqvist summaa.

https://www.myrsky.fi/Tulevaisuuden Suomi