Poliittiset toimet ja tällä hetkellä käytävä keskustelu ohjaavat luopumaan Öljylämmitysjärjestelmistä. Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannulan mukaan harkittavissa muutoksissa tulisi kuitenkin huomioida Suomen kokonaisturvallisuus, energiatehokkuus sekä konkreettiset ilmastotulokset.

Suomalaisten kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmillä on selkeä rooli osana toimintavarmuutta. ”Ne ovat kiinteistökohtaisina osa hajautettua energiajärjestelmää. Lisäksi säiliössä on tyypillisesti noin vuoden polttoainetarve. Jos kohdalle osuu merkittävä sähkökriisi ja kovat pakkaset, öljylämmitys tuo turvallisuutta. Järjestelmään voidaan lisätä myös aggregaatti, jolla voidaan tuottaa tarvittaessa polttimen vaatima virta”, Hannula kuvailee.

Pientalossa tämä muutos voidaan tehdä muutaman sadan euron laitteella. Kriittisissä tiloissa, kuten vaikkapa vanhusten palvelutaloissa, voidaan asentaa tehokkaampi varavoimajärjestelmä, jolla virranmäärästä riippuen pystytään lämmön lisäksi ylläpitämään esimerkiksi led-valaistusta.

 Hannula toteaa, että öljylämmityksen puolesta puhuu myös se, että se ei aiheuta kuormituspiikkiä sähköverkkoon. Tämä on haaste esimerkiksi lämpöpumppujen osalta, jotka vaativat eniten energiaa kovilla pakkasilla, jolloin järjestelmän kuormitus on muutenkin kovimmillaan.

”Haasteemme kun ei ole energian riittävyys, vaan tehontarve”, hän mainitsee.

Öljylämmitys voi olla ympäristöystävällinen valinta 

Hannulan mukaan öljylämmityksestä kokonaan luopumisen sijaan ympäristöystävällisyyttä kannattaa tukea panostamalla energiatehokkaisiin moderneihin teknologioihin, hybridijärjestelmiin sekä uusiutuvaan polttoöljyyn.

”Hybridijärjestelmässä lämpöpumppua ei tarvitse mitoittaa yhtä suureksi ja sen käyttö voidaan keskittää leutoihin säihin, jolloin pumppu on energiatehokkaimmillaan. Lämpöpumppulämmityksessä tulee huomioida, että kovilla pakkasilla se on käytännössä suorasähkölämmitystä koska lämpöpumput käyttävät silloin lisävastuksia.”

Hannula näkeekin, että tuet ja investoinnit kannattaisi ohjata erityisesti energiatehokkuutta tukeviin ratkaisuihin. Öljylämmitysteknologiat ovat kehittyneet huimasti ja uuden teknologian avulla voi parantaa energiatehokkuutta kymmeniä prosentteja ja samalla vähentää päästöjä. Siirtymällä uusiutuvaan lämmitysöljyyn voi päästöt käytännössä nollata.

”Uusiutuva öljy on vielä kotimaista tuotantoa, millä on suuri merkitys tulevaisuuden turvallisuuden kannalta”, Hannula vetää yhteen. 

 Business