Kuntien kaduista hieman yli neljäsosassa on 30 km/h enimmäisnopeus ja osuus kasvaa jatkuvasti. Kolmenkympin rajoitus on kunnalle kannattava monesta syystä.

Liikenneturva on seurannut nopeusrajoitusten jakautumista kuntien katuverkolla. Yhteensä 30 km/h enimmäisnopeus on 27 prosentissa kuntien kaduista. Suunta on kasvava eli yhä enenevissä määrin kunnat hidastavat moottoriliikenteen vauhtia.

Suurista kaupungeista vauhdikkaimpaan kiriin on päässyt Oulu. Vuodentakaiseen verrattuna 30 km/h katuosuudet kasvoivat vajaasta viidestä prosentista lähes 28 prosenttiin. Tien päällä tämä tarkoittaa yli 230 kilometriä lisää kolmenkympin katua.

Suurista kaupungeista Tampere on hiljentänyt eniten. Yhteensä 65 prosenttia kaupungin kaduista on 30 km/h rajoituksella. Helsinki ja Espoo tulevat perästä rintarinnan reilulla 58 prosentilla. Pääkaupunkiseudun kolmas iso kaupunki Vantaa on jonkun verran jäljessä 44 prosentilla. Suomen hitain kunta on edelleen Juuka, jossa yli 90 prosenttia kaduista on hiljentänyt 30 kilometriin tunnissa.

Turvalliseksi koettu kunta houkuttaa 

Prosenttiluvut eivät yksin kerro, onko jossain kunnassa turvallisempaa liikkua kuin toisessa. Olennaista on myös se, että liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Rajoitusten noudattaminen tarvitsee myös uskottavaa valvontaa. Moottoriajoneuvojen nopeudet vaikuttavat kuitenkin kaikkien liikkujien turvallisuuteen – etenkin suojattomien tienkäyttäjien. Alhaisemmat kaupunkinopeudet ovat yksi liikenneturvallisuuden kansainvälisestikin merkittävimmistä aiheista. Tavoite hiljentää kaupunkien nopeuksia on kirjattu myös Suomen liikenneturvallisuusstrategiaan. 

Esittelemällä kuntien nopeusrajoituksia Liikenneturva haluaa kannustaa kuntapäättäjiä miettimään liikenneturvallisuutta ja edistämään alhaisempia kaupunkinopeuksia. Tekoja liikenteen turvallisuuden eteen toivovat myös kansalaiset. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kahdeksan kymmenestä toivoo valtuutetuilta toimia oman kotikunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin luonnehtimaan 30 km/h nopeusrajoitusta taajamassa, 62 prosenttia vastanneista yhdisti siihen turvallisuuden. Turvallisuudentunne vaikuttaa suoraan liikkumisvalintoihimme. Se, miten turvallisena liikenne koetaan, on kunnille myös tärkeä vetovoimatekijä.

Lue lisää: liikenneturva.fi/30Yhteiskunta