Satunnaisten tai suunniteltujen sähkökatkoksienkin aikana erityisesti kriittisen datansiirron on toimittava häiriöttä. Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n huippuammattilaisilla on täysi valmius ylläpitää asiakkaittensa järjestelmät käyttövarmoina ja täydessä toiminnassa myös kaikenlaisissa häiriötilanteissa.

Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan perustoimintojen toimintakyky häiriötilanteissa, myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista sotatilaan. Teknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen kaikissa oloissa on Huoltovarmuuskeskuksen tärkeä painopiste. Erityisesti on turvattava yhteiskunnan kaikki kriittiset tietojärjestelmät, joihin kuuluu laajasti myös yksityissektorin, kuten finanssi- ja energia-alan, yrityksiä.

Huippusuojatut palvelinkeskukset ja konesalit

Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n kokeneet ICT- ja konesaliasiantuntijat sekä kunnossapidon henkilöstö turvaavat sopimusasiakkailleen huipputurvalliset, sertifioidut konesalipalvelut sekä tarvittaessa niiden henkilöstölle turvalliset työtilat toimintojen jatkamiseksi poikkeusoloissa.

”Palvelinkeskukset ja konesalit sekä niiden keskeytymätön toiminta on suojattava sekä fyysisiltä ympäristön uhkatekijöiltä että tiedon katoamisen ja kyberhyökkäysten varalta. On hyvä muistaa, että sijoituspaikastaan riippumatta erilaiset tietojärjestelmät ovat riippuvaisia myös muista asioista kuin ohjelmistoista ja niiden haavoittuvuuksien suojaamisesta. Toimiakseen tietojärjestelmät tarvitsevat kaikissa olosuhteissa sähköä, jäähdytystä ja hyvät liikenneyhteydet”, kerrotaan Suomen Huoltovarmuusdatasta.

Jatkuvuus on kokonaisturvallisuutta

Huoltovarmuuskeskuksen omistamassa Huoltovarmuusdatassa kyetään hoitamaan myös poikkeusoloissa koko konesalin operointi täysin omavaraisesti, kunnossapitoa ja turvallisuutta myöten.

”Ensi talvena Suomessakin on odotettavissa mahdollisia sähkökatkoja energiapulan tai myrskyjen vuoksi. Tämä ei koske meitä. Olemme varautuneet. Meillä sähköt pysyvät päällä ja palvelimet täydessä toiminnassa vakavissakin häiriötilanteissa”, Huoltovarmuusdatasta painotetaan.

Huoltovarmuusdatan rooli on tuottaa yhteiskuntaan sellaista infrastruktuuria, joka ei ole alttiina häiriötilanteille. ”Tämä koskee niin kansalaisten perustarpeita turvaavia viranomaisia kuin yritysasiakkaitammekin. Olemme heille tärkeä lisäturva. Käyttövarmuus eli palveluiden täysi saavutettavuus kaikissa olosuhteissa on merkittävä osa turvallisuutta. Järjestelmäarkkitehtuurissa jokaisen toimijan on viisasta huomioida kokonaisturvallisuus ”, Huoltovarmuusdatasta muistutetaan.

https://www.suomenhuoltovarmuusdata.fi/Uncategorized