Julkisen sektorin palkansaajien työssä jaksaminen vaikuttaa siihen, miten turvallista arkemme on tai miten turvalliseksi koemme sen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa, että myös työnantaja hyötyy säännöllisistä tilannepäivityksistä henkilöstönedustajien kanssa.

Elämme monella tapaa kuormittavaa ja epävarmaa aikaa. Sota Ukrainassa, energiakriisi, koronan variaatiot ja kiihtyvä inflaatio näkyvät useimpien arjessa suoraan tai epäsuorasti. Arvaamattomissakin olosuhteissa suomalaiset luottavat siihen, että turvallisuudestamme julkisen sektorin eri aloilla huolehtivat hoitavat työnsä täysipainoisesti joka päivä.

”Venäjän hyökkäyssota on lisännyt merkittävästi esimerkiksi sotilaiden, poliisien ja rajavartiolaitoksen sekä oikeus- ja lupahallinnossa työskentelevien työmäärää. Lisäksi Koronapandemia, sota, energiapula ja taloudellinen epävarmuus vaikuttavat myös muihin julkisiin palveluihin, kuten sosiaali- ja terveyshuoltoon ja koulutukseen”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo.

”Julkisella sektiorilla työskentelevät tarvitsevat nyt tukea jaksamiseen, kuten riittävien resurssien varmistamiseen ja työaikojen ja työmäärän hallintaan”, Löfgren painottaa.

Tunne turvallisuudesta perustuu luottamukseen

Nopeasti muuttuvat tilanteet kuormittavat julkisen sektorin henkilöstöä. Turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ei saa kuitenkaan tinkiä. Koska vaikeasti ennustettavat olosuhteet voivat jatkua pitkään, tarvitaan kestävää kykyä sopeutua.

”Työpaikkojen merkitys on tässä suuri”, Löfgren muistuttaa. ”Kun omasta jaksamisesta tulee huoli, on otettava yhteyttä työnantajaan. Tukea saa henkilöstönedustajalta. JUKOlla on työpaikoilla eri puolilla Suomea laaja akavalaisten luottamusmiesten verkosto. Heillä on todella suuri merkitys työpaikan tilanteen hallinnassa ja hallinnan tunteen välittämisessä.”

Luottamus yhteiskunnassa ja työssä sen kaikilla tasoilla on turvallisuuden rinnalla Löfgrenin mielestä toinen tärkeä peruskivi, jolle rakennetaan työssäjaksamista ja työhyvinvointia: ”Työnantajan kannattaakin lisätä työntekijöiden ja henkilöstönedustajien kanssa käytäviä tilannepäivityskeskusteluja.

” Vuoropuhelulla hälvennetään mahdollisia uhkia ja pelkoja ja yhteistyössä niihin löydetään helpommin ratkaisuja. ”Varsinkin nuoremmilla työntekijöillä saattaa nyt olla aiempaa enemmän energiaa syöviä pelkotiloja tai tunne-elämän hallitsemattomuudesta. Kun asiat ovat hyvin työpaikalla, se voi parantaa tunnetta oman elämän hallinnasta huolimatta globaaleista kriiseistä.”

Julkisen sektorin yksi keskeinen tehtävä on tuottaa turvallisuutta ja vakautta maahamme. Jos työntekijät voivat huonosti, tämäkin tehtävä vaarantuu. ”Työntekijöiden hyvinvointi ja työturvallisuus vaikuttaa näin myös maamme kokonaisturvallisuuteen”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kiteyttää.

https://www.juko.fi/Business