Teksti: Sari Haukka, Kuvat: Katja Almgren

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on jo pari vuotta sitten ilmaissut huolensa jengirikollisuuden lisääntymisestä. Nyt Venäjän Ukrainassa aloittama sota lisää entisestään sisäisen turvallisuuden haasteita.

Vasta nyt jengi- ja nuorisorikollisuuden raaistumisesta on uskallettu puhua laajemmin, vaikka olemme tarjonneet tietoa niin päättäjille kuin suurelle yleisöllekin”, toteaa SPJL:n puheenjohtaja, Jonne Rinne.

Ukrainan sodan myötä ulkoinen turvallisuus on ymmärrettävästi herättänyt paljon huolta, mutta sota vaikuttaa tässä vaiheessa ennen muuta Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Turvallisuusympäristön muutos vaikuttaa oikeudenhoidon ketjuun aina hätäkeskuksista poliisiin, suojelupoliisiin ja oikeuslaitokseen asti. Esimerkiksi kyber- ja hybridivaikuttamiseen vastaa poliisi, siis sisäisen turvallisuuden ammattilaiset.

”Poliisin tulee huolehtia, että ihmiskauppa ja työperäinen hyväksikäyttö tulevat tehokkaasti torjuttua. SPJL:lle on palkansaajajärjestönä hyvin tärkeää, että Suomessa työtä tekevillä on oikeudenmukainen palkkaus ja työolot”, Rinne sanoo.

Poliisin resurssit ovat kuitenkin riittämättömät: vuosittain noin 100 000 hälytystehtävää jää hoitamatta resurssipulan vuoksi. Rikostutkinnassa kaikkea ei ehditä tutkia ja tavallista kansalaista koskevat rikokset jäävät usein pinon alimmaisiksi tai ne joudutaan rajaamaan pois aktiivisesta tutkinnasta. Koronan jälkeen lupapalvelut ovat ruuhkautuneet. Myös hätäkeskukset toimivat riittämättömillä resursseilla, mikä näkyy henkilöstön jaksamisessa ja suhteettoman korkeina sairauspoissaoloina verrattuna muihin valtion virastoihin ja laitoksiin.

Rinne muistuttaa, että poliisin esitutkinnan pitkittyessä pitkittyy myös syyteharkinta ja lopullisen tuomion saaminen tuomioistuimissa. Asianomistajan ja rikoksesta epäillyn lisäksi pitkittyvissä prosesseissa ovat mukana todistajat, joiden tulisi käräjillä muistaa tapahtumien kulku vuosienkin päästä. Poliisissa onkin sanonta: ”menetetty aika, kadotettu totuus”.

”SPJL:n jäsenten antama palaute on selkeä: työtä on liikaa ja se haluttaisiin tehdä paremmin. Jotta kansalaisen oikeudet voidaan turvata, tulee sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssit nostaa pohjoismaiselle tasolle. Suomi ei valitettavasti ole enää lintukoto”, Rinne kiteyttää.

https://www.spjl.fi/Menestyvä Suomi